Main Menu
User Menu

Nositelé Čs. válečného kříže 1914 – 1918

Diskuse
Vážení kolegové, poraďte mi kde dohledat konkrétní nositele Československého válečného kříže 1914 – 1918 uděleného za boje na Slovensku v roce 1919. Jde mi především o čtyři padlé hrdiny z II. polního praporu čs. pěšího pluku 98, kteří válčili v osudovém roce v letních měsících v oblasti Košic. Udělení vyznamenání bylo uvedeno v divizním rozkaze (6. pěší divize) s příslušnou citací. Všichni v boji padlí nebo zemřelí vojáci toto vyznamenání obdrželi, to je potvrzené např. u padlých z pěšího pluku 30, jejich jména jsou uvedena ve sborníku Třicátníci. Děkuji za pomoc.
URL : https://www.valka.cz/Nositele-Cs-valecneho-krize-1914-1918-t210424#593997Verze : 0
Nerozumím co chcete hledat. Uvádíte, že jejich jména znáte. A za co byli vyznamenáni je uvedeno v citaci. Nicméně jediné místo kde lze hledat je vojenský archiv.
URL : https://www.valka.cz/Nositele-Cs-valecneho-krize-1914-1918-t210424#594004Verze : 1
MOD
Děkuji za odpověď. Špatně jsem se vyjádřil. Hledám jména čtyř padlých z čs. pěšího pluku 98, kteří v červnu 1919 v obraně a ústupu u Štós Kupelích v Košické oblasti ostali pohřbeni v hromadném hrobě. Jejich totožnost neznáme. Jedná se i o další dekorované přeživší včetně velitele II./IR98 kpt. Slámy. V citaci, kterou mám k dispizici je uveden pouze seznam dekorovaných z pluku č. 30. Obrátil jsem se proto na vojenský archiv.
Mám ještě druhou otázku. Přikládám v příloze fotografii Františka Doležala (narozen 21. 1. 1897), který se dostal za Velké války do zajetí. Jakou má prosím pěkně na sobě unformu, na knoflících je asi č. 8, je to domobranecký prapor v Itálii nebo čs. legionář v Itálii? Děkuji za pomoc.
URL : https://www.valka.cz/Nositele-Cs-valecneho-krize-1914-1918-t210424#595431Verze : 1
F. Doležal (nar.21.1.1897) v databázi legionářů není - https://legie100.com/krev-legionare/
Na sobě má italskou uniformu, legionáři a domobranci se od sebe lišili zejména pokrývkou hlavy, Váš F. Doležal bude s největší pravděpodobností domobrancem.
Padlé z 98. pluku se můžete pokusit dohledat v matrice - https://www.vuapraha.cz/node/109
URL : https://www.valka.cz/Nositele-Cs-valecneho-krize-1914-1918-t210424#595436Verze : 0
MOD
Děkuji za odpověď. Jestli je dle knoflíků z osmého domobraneckého praporu z celkem 56 vytvořených, no tě Bůh. V příloze nějaká literatura, kterou jsem objednal. Ve voj. matrice pěš. pluku 30 a jeho předchůdců se orientuji a procházím zatím období Velké války pro další badatelský záměr. Snad se dožiji roku 1919 a oněch bojů v okolí Košic, hledám a procházím matriku totiž postupně.
URL : https://www.valka.cz/Nositele-Cs-valecneho-krize-1914-1918-t210424#595559Verze : 0