Main Menu
User Menu

Nosiče stužiek medailí a vyznamenání (Ribbon Mounts)

príslušenstvo medailí

Nový termín "nosič stužiek medailí a vyznamenaní" je z hľadiska obsahového i z hľadiska spisovnej slovenčiny úplné správny a náležitý.
Pomenúva sa ním prispôsobenie, ktoré slúži na upevnenie stužiek medaili a vyznamenaní na uniformách. Je to teda zariadenie, ktoré upevňuje, teda "nesie" stužku (od toho "nosič"). Je to náležitejší (výstižnejší) výraz ako by bol napríklad výraz - upevňovač, prípadne výraz z anglického prekladu - usporiadavač.
Teda stužka je stužka (to Altman)a nosič je čosi naviac - zariadenie na jej upevnenie. Keďže ide o nový termín z toho vyplýva, že to ešte "nemáme v ušiach" a termín sa nám zdanlivo zdá nepriliehavý.
URL : https://www.valka.cz/Nosice-stuziek-medaili-a-vyznamenani-Ribbon-Mounts-t79963#293384Verze : 0
Diskuse
EDIT Zbycho : převedl jsem tuto debatu z faktografické části vyznamenání do sekce diskusní.


K zabezpečeniu nosenia stužiek medailí a vyznamenaní na blúzach spoločenských a služobných rovnošiat slúžia nosiče stužiek. Nosiče stužiek vojenských medailí a vyznamenaní svojim vyhotovením umožňujú kombinovať stužky v rozsahu 1 až cca 50 ks. Možno ich postupne ľahko doplňovať, prenášať z jednej vojenskej blúzy na druhú, odopínať pri chemickom čistení a stužky, ktoré existujú v jednom origimále, ľahko pridávať k už existujúcim zostavám na blúzach.


Nosiče sú rozmerovo plne kompatabilné so zahraničnými systémami.
Zdroj:
- archív autora,
- Stredisko pre vystrojovanie generálov a reprezentačných súčastí Trenčín,
Nosiče stužiek medailí a vyznamenání    (Ribbon Mounts) - Bez použitaia nosiča stužiek

Bez použitaia nosiča stužiek
Nosiče stužiek medailí a vyznamenání    (Ribbon Mounts) - Nosič stužiek

Nosič stužiek
URL : https://www.valka.cz/Nosice-stuziek-medaili-a-vyznamenani-Ribbon-Mounts-t79963#293224Verze : 0
Já nevím, ale ten termín.. nosiče.. je z faleristického hlediska nevhodný, já i další přátelé faleristé jej bojkotujeme. Jde zřejmě o malé náprsní stužky na něčem upevněné. Již jsem četl: kolejničky, baretky, ale myslím si,že jak čeština tak slovenština(zde si jistý nejsem) mohla používat to přirozené... malé spony, ´malé stužky na stejnokroj. (Feldklainespange) Feldspange. Zde jak říkám, faleristé se kloní spíše k uvedeným zvyklostem. Kolejničky, kolodky baretky a podobné to není v našem prostředí šťastné pojmenování. Doufám,že diskuze nám tento problém upřesní.
URL : https://www.valka.cz/Nosice-stuziek-medaili-a-vyznamenani-Ribbon-Mounts-t79963#293225Verze : 0
Samotný vynález je však naozaj pěkný, přínosný to mohu jako bývalý VZP potvrdit. Jen mi ten název, jak se znám, nebude vyhovovat. Ale šikovné to je, to tedy ANO!
URL : https://www.valka.cz/Nosice-stuziek-medaili-a-vyznamenani-Ribbon-Mounts-t79963#293226Verze : 0
Bohužiaľ okolo toho sa diskusia veľmi viesť nemôže pretože je to štandardný vojenský názov používaný na uvedený materiál v Ozbrojených silách SR. Niekedy odborné faleristické názvy nemusia byť v súlade s bežným názvoslovým.
URL : https://www.valka.cz/Nosice-stuziek-medaili-a-vyznamenani-Ribbon-Mounts-t79963#293232Verze : 0
Skôr by som povedal že ten, kdo názov dával do vestníka nevedel ako by sa to odborne mohlo volať. Ale názov je už oficiálne používaný, pravdepodobne.
URL : https://www.valka.cz/Nosice-stuziek-medaili-a-vyznamenani-Ribbon-Mounts-t79963#293235Verze : 0
MOD
ANO přátelé to je vojenská českoslovenština, to já znám.Jen doufám,že se ten název nezalíbí madam Parkanové.
URL : https://www.valka.cz/Nosice-stuziek-medaili-a-vyznamenani-Ribbon-Mounts-t79963#293236Verze : 0
Nosiče stužiek medailí a vyznamenání:


"Ribbon Mounts" (angličtina) - možno usporiadač stužiek medailí. Výrobca však úvádza názov: "Nosič stužiek medailí a vyznamenání".
URL : https://www.valka.cz/Nosice-stuziek-medaili-a-vyznamenani-Ribbon-Mounts-t79963#293288Verze : 0
Nosiče stužiek medailí a vyznamenání "Ribbon Mounts":
URL : https://www.valka.cz/Nosice-stuziek-medaili-a-vyznamenani-Ribbon-Mounts-t79963#293289Verze : 0
Možná,že prosté podložka malých stužek by byla také stačila. Pochopitelně,že máte pravdu, já sám toto zařízení vítám, ale tento problém byl již řešen v RU, systém šňurek, v Německu "malé spony" je to jen diskuze a hezké povídání. JInak si potrpím na konci jména na dvě ...nn..Ale asi to bude i zatím nelahodné uchu, to víte, jsem konzervativní pan a falerista a to je hrozná kombinace.
URL : https://www.valka.cz/Nosice-stuziek-medaili-a-vyznamenani-Ribbon-Mounts-t79963#293386Verze : 0
To altmann:


Ospravedňujem sa vám za to jedno nedoklepnuté písmenko "n". Súhlasím, bez tých dvoch "nn" to stráca pointu.


I.
URL : https://www.valka.cz/Nosice-stuziek-medaili-a-vyznamenani-Ribbon-Mounts-t79963#293393Verze : 0