Neuffer, Georg

     
Příjmení:
Surname:
Neuffer Neuffer
Jméno:
Given Name:
Georg Georg
Jméno v originále:
Original Name:
Georg Neuffer
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálporučík Lieutenant General
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
18.04.1895 Steinbach /
18.04.1895 Steinbach /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
11.05.1977 Soest
11.05.1977 Soest
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
veliteľ 5. divízie protilietadlového delostrelectva Commander of the 5th Flak-Division
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Držiteľ Rytierskeho kríža. Recipient of Knight's Cross.
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
www.geocities.com
URL : https://www.valka.cz/Neuffer-Georg-t124698#424386 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Neuffer Neuffer
Jméno:
Given Name:
Georg Georg
Jméno v originále:
Original Name:
Georg Neuffer
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
14.10.1914 praporeční junker-poddůstojník
31.12.1914 praporčík
12.08.1915 poručík
01.10.1923 nadporučík
01.05.1928 kapitán
01.03.1935 major
01.10.1935 major (Luftwaffe)
01.01.1938 podplukovník
01.08.1939 plukovník
01.12.1941 generálmajor
01.07.1943 generálporučík
14.10.1914 Fahnenjunker-Unteroffizier
31.12.1914 Fähnrich
12.08.1915 Leutnant
01.10.1923 Oberleutnant
01.05.1928 Hauptmann
01.03.1935 Major
01.10.1935 Major (Luftwaffe)
01.01.1938 Oberstleutnant
01.08.1939 Oberst
01.12.1941 Generalmajor
01.07.1943 Generalleutnant
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
www.oocities.org
URL : https://www.valka.cz/Neuffer-Georg-t124698#424387 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více