Neubert, Rudolf

     
Příjmení:
Surname:
Neubert Neubert
Jméno:
Given Name:
Rudolf Rudolf
Jméno v originále:
Original Name:
Rudolf Neubert
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
plukovník Colonel
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
08.09.1914 Böhlen /
08.09.1914 Böhlen /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
19.04.1995 Murnau
19.04.1995 Murnau
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
veliteľ 31. granátnického pluku Commander of Grenadier-Regiment 31
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Držiteľ Rytierskeho kríža k Železnému krížu s dubovými ratolesťami. Recipient of the Knight's Cross with Oak Leaves.
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Neubert
URL : https://www.valka.cz/Neubert-Rudolf-t126838#429509 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Neubert Neubert
Jméno:
Given Name:
Rudolf Rudolf
Jméno v originále:
Original Name:
Rudolf Neubert
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR poručík
DD.MM.RRRR nadporučík
DD.MM.RRRR kapitán
DD.MM.RRRR major
DD.MM.RRRR podplukovník
DD.MM.RRRR plukovník
DD.MM.RRRR Leutnant
DD.MM.RRRR Oberleutnant
DD.MM.RRRR Major
DD.MM.RRRR Major
DD.MM.RRRR Oberstleutnant
DD.MM.RRRR Colonel
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Neubert
www.tracesofwar.com
URL : https://www.valka.cz/Neubert-Rudolf-t126838#429511 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více