Main Menu
User Menu

Není vépézetka jako vépézetka

Diskuse
Při oblézání vozidel AČR jsem si všimnul jednoho zajímavého detailu. Že jsou vojenská vozidla opatřena vépézetkou (VPZ - vojenská poznávací značka) je známé, ale byl jsem překvapen širokou paletou jejich "grafických provedení", od provedení téměř shodného s civilním provedení až po lidovou, vlastně vojenskou, tvořivost. Schválně, posuďte sami:
Není vépézetka jako vépézetka - Číslice namalované štětcem, snaha o dosažení standardního tvaru.

Číslice namalované štětcem, snaha o dosažení standardního tvaru.
Není vépézetka jako vépézetka - Standardní tvar číslic, ale bez reliéfu.

Standardní tvar číslic, ale bez reliéfu.
Není vépézetka jako vépézetka - Číslice stejného provedení jako u civilních SPZ - tj. s vylisovaným reliéfem číslic.

Číslice stejného provedení jako u civilních SPZ - tj. s vylisovaným reliéfem číslic.
URL : https://www.valka.cz/Neni-vepezetka-jako-vepezetka-t31721#114466Verze : 0
MOD
A další...
Není vépézetka jako vépézetka - Ruční malůvka na kusu plechu. Ponechávám bez dalšího komentáře...

Ruční malůvka na kusu plechu. Ponechávám bez dalšího komentáře...
Není vépézetka jako vépézetka - Opravovaná VPZ - co číslice, to originál.

Opravovaná VPZ - co číslice, to originál.
Není vépézetka jako vépézetka - VPZ malovaná štětcem, ale se snahou o pravidelnost tvaru číslic.

VPZ malovaná štětcem, ale se snahou o pravidelnost tvaru číslic.
URL : https://www.valka.cz/Neni-vepezetka-jako-vepezetka-t31721#114467Verze : 0
MOD
Důkaz, že i na jednom vozidle mohou být VPZ různého provedení:
URL : https://www.valka.cz/Neni-vepezetka-jako-vepezetka-t31721#114468Verze : 0
MOD
to poslední je docela drsný Smile na soutěži by asi rozhodčí nevěřil kdybys to dal na model Smile
URL : https://www.valka.cz/Neni-vepezetka-jako-vepezetka-t31721#114540Verze : 0
Další exot:
URL : https://www.valka.cz/Neni-vepezetka-jako-vepezetka-t31721#144151Verze : 0
MOD
Když jsem vojákoval,tak platilo pravidlo.První dvě čísla+50=rok přidělení VPZ.Teď vídám u chemiků v Liberci Rovera jehož VPZ začíná 2.Podle jakého klíče se přiděluje VPZ nyní?
URL : https://www.valka.cz/Neni-vepezetka-jako-vepezetka-t31721#205297Verze : 0
Vojenská policie eviduje vozidla ozbrojených sil v registru vozidel, přiděluje jim vojenskou poznávací značku, vydává osvědčení o technickém průkazu vozidla ozbrojených sil a vojenským vozidlům vydává technický průkaz vojenského vozidla. Silniční vozidla jsou vybavena technickým průkazem silničního motorového a přípojného vozidla podle zvláštního právního předpisu. ...Registr vozidel není veřejně přístupný a zapisují se do něj tyto údaje:
a) provozovatel vozidla,
b) vojenská poznávací značka,
c) tovární značka, typ a druh vozidla,
d) ostatní základní technické údaje o vozidle,
e) datum zápisu a výmazu z registru vozidel.Toliko zákon... Pokud nemáte přístup k předpisům VP, tak asi nezjistíte, podle jakého klíče jsou VPZ vytvářeny.


Ty hand-made VPZ jsou fakt děs běs #Crazy
URL : https://www.valka.cz/Neni-vepezetka-jako-vepezetka-t31721#205305Verze : 0
MOD
To dřív skutečně platilo, ale jak to je dnes netuším (a to s nimi přicházím do styku každý den). Odpověď by snad věděli na Vojenské dopravní policii.
URL : https://www.valka.cz/Neni-vepezetka-jako-vepezetka-t31721#205306Verze : 0
MOD
Ad Vaněk Mojmír | gruppe.drei | Tango :


V roce 1987 byly zavedeny nové sedmimístné vojenské poznávací značky (VPZ) se třemi skupinami číslic 3+2+2 (toto přečíslování pak probíhalo ještě v roce 1988). V tomto čísle již vojenský útvar, oproti předcházejícímu systému, zakódován nebyl. První dvojčíslí v tomto systému však po přičtení čísla 50 označovalo rok zařazení vozidla, např.: 347 08-88 je rok zařazení 1984 (34+50=84). Poslední (sedmá) číslice se potom vždy vypočítává matematickou kombinací z předchozích šesti a plní funkci tzv. kontrolní číslice pro odhalení chybného zápisu.


Od vzniku České republiky v roce 1993 již u nově evidovaných vozidel první dvojčíslí rok zařazení neoznačuje, výpočet kontrolní číslice (té poslední) ale platí i nadále. VPZ přiděluje Vojenská policie (která vede i centrální evidenci) z volných intervalů a již bez nějakého „klíče″.
URL : https://www.valka.cz/Neni-vepezetka-jako-vepezetka-t31721#525545Verze : 0