Main Menu
User Menu

Německé výsadkové desatero

Diskuse
myslíš tohle ?
1. Jste elitou německé armády. Budete vyhledávat boj a vycvičíte se tak, abyste vydrželi nejtěžší zkoušky. Boj bude pro vás nejvyšším cílem.
2. Pěstujte pravou družnost, poněvadž jen se svými druhy zvítězíte nebo padnete.
3. Buďte opatrní na slovo a neúplatní. Muž jedná a ponechává žvanění ženě. Žvanění by vás mohlo přivést do hrobu.
4. Buďte chladnokrevní a opatrní, silní a rozhodní. Statečnost, nadšení a útočný duch vám dají převahu nad nepřítelem.
5. Stojíte-li tváří v tvář nepříteli, není nic cennějšího než munice. Muž, který pálí bez potřeby, jen aby si dodal odvahy, je slaboch, který si nezaslouží názvu parašutista.
6. Nikdy se nevzdávejte! Pro vás existuje jen vítězství nebo smrt! Není jiné možnosti. Je to otázka vaší cti.
7. Úspěchu můžete dosáhnout jen s dobrými zbraněmi. Podřiďte se pravidlu: "nejdřív mé zbraně, potom já".
8. Musíte pochopit cíl každé operace, abyste byli schopni ji splnit, i kdyby váš velitel padl.¨
9. Proti čestnému nepříteli bojujte čestně, záškodníků však nešetřete!
10. Mějte oči otevřeny! Povzneste se na úroveň hrdinů! Buďte rychlí jako chrti, odolní jako kůže, tvrdí jako Kruppova ocel a budete dokonalým ztělesněním německého bojovníka!
Jestli jo, tak ti stačí napsat do Googlu "desatero německého parašutisty" a je to.
URL : https://www.valka.cz/Nemecke-vysadkove-desatero-t85299#315271Verze : 0
JO
URL : https://www.valka.cz/Nemecke-vysadkove-desatero-t85299#315334Verze : 0