Main Menu
User Menu

Německá olympijská pamětní medaile

German Olympic Commemorative Medal / Deutsche Olympia-Erinnerungsmedaille

     
Název:
Name:
Německá olympijská pamětní medaile
Název v originále:
Original Name:
Deutsche Olympia-Erinnerungsmedaille
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1936
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1937
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
-
Poznámka:
Note:
udělováno všem podílejícím se na organizaci XI LOH a IV ZOH 1936
Zdroje:
Sources:
Vyznamenání a bojové odznaky Třetí říše II.
Svetozár Pavlík
OXO GROUP a.s.
ISBN: 978-80-254-6040-5
URL : https://www.valka.cz/Nemecka-olympijska-pametni-medaile-t197931#568177Verze : 0