Main Menu
User Menu

Negrín, Romulo

Negrín, Romulo

     
Příjmení:
Surname:
Negrín
Jméno:
Given Name:
Romulo
Jméno v originále:
Original Name:
-
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
nadporučík
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
03.05.1917 Madrid /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
30.07.2004 Guadalajara
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Pilot republikánského letectva během španělské občanské války
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Syn Dr. Juana Negrína, ministra financí a předsedy Rady ministrů 2. republiky
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
memoriadealcublas.blogspot.cz
URL : https://www.valka.cz/Negrin-Romulo-t128797#434708Verze : 0
MOD
Romulo Negrín se narodil 3. 5. 1917 v Madridu jako druhý syn v rodině Dr. Juana Negrína (lékař, vedoucí výzkumný pracovník v oblasti fyziologie, univerzitní profesor, trojnásobný zákonodárce 2. republiky v letech 1931, 1933 a 1936, ministr financí v letech 1936-1937 a předseda Rady ministrů 2. španělské republiky 1937-1939 a v exilu v letech 1939 až 1945) a Marie Michailovny Fidelman Brodsky, pianistky a dcery z bohaté rodiny ruského původu.


Pár byl oddán v Lipsku roku 1914 a měl celkem pět dětí: Juan se narodil ještě v Lipsku 11. 22. 1914, Maria se narodila v Las Palmas de Gran Canaria v prosinci 1915 a zemřela již v roce 1925 během epidemie tyfu, Romulo narozený 3. 5. 1917 v Madridu, stejně jako jeho mladší bratr Miguel (narozen 7. 6. 1922) a nakonec Dolores, která zemřela při porodu v roce 1923, porod prováděl Dr. Negrín sám. Tragické úmrtí obou dívek vedl k rozpadu manželství, ačkoliv k rozvodu oficiálně nedošlo.


Romulo v letech 1935/36 nastoupil ke studiu na univerzitě zemědělských inženýrů v Madridu, avšak studie narušil začátek občanské války.


Po vypuknutí občanské války jako 19letý nastoupil spolu se svým starším bratrem Juanem do řad socialistické milice a společně se účastnili bojů v Sierra de Guadarrama, Peguerinos a Alto del León. Během těchto prvních týdnů války, jeho otec Dr. Juan Negrín ve svém vlastním autě vozil na frontu dobrovolníky, zbraně, přikrývky a další zásoby.


Od konce října, kdy byly rozpuštěny milice a vytvořena armáda, oba bratři do ní ihned vstoupili.


V červnu roku 1937 se cesty obou bratrů rozdělily. Juan dokončil roku 1938 studium na lékařské fakultě a stal se kapitánem ve zdravotnickém sboru. Na počátku roku 1939, s pádem Katalánska, se přestěhoval do Francie a odtud odcestoval do New Yorku, kam uprchli na začátku války jeho matka a mladší bratr Miguel.


Romulo se naopak rozhodl přihlásit se k letectvu a byl neprodleně odeslán do SSSR, se skupinou dalších leteckých kadetů, aby zde absolvovali výcvik na strojích sovětské výroby. Po rychlém proškolení se jako stíhací pilot vrátil do Španělska buď na konci roku 1937 nebo začátkem roku 1938 a v hodnosti rotmistra (sargento) byl přidělen do letky stíhaček Polikarpov I-15 (lidově nazývaných Chato - tuponosý). V příštích měsících se účastnil různých bojových akcí. V červnu 1938 byl v jednom z těchto leteckých soubojů sestřelen. Krátce nato byl povýšen na nadporučíka (teniente) a odeslán zpět do SSSR s dalšími předními republikánskými piloty na další proškolení. Zde jej také 1. dubna 1939 zaskočila zpráva o porážce republiky, takže se nyní on i jeho kolegové nemohli vrátit do Španělska.


Mnoho republikánských vojáků z občanské války republiky, kteří byli v SSSR se nyní muselo rozhodnout co dál. Romulo chtěl SSSR neprodleně opustit, část jeho kolegů se naopak rozhodla zůstat. Odjezdu ostatních se úřady SSSR všemožně snažily bránit, po několika měsících se však nakonec Romulovi a jeho kolegům podařilo získat všechna povolení aby mohli opustit Sovětský svaz. Romulo se rozhodl odjet do Mexika, odtud odcestoval do New Yorku, aby se připojil k jeho matce a sourozencům.


V červnu 1940 začal opět v New Yorku pokračovat ve studiích, zvolil si obor letecké techniky, promoval v roce 1944. Během studií se seznámil s malířkou Jeanne Francis Fetter, s níž se oženil v únoru 1944 a se kterou měl dvě děti, Juana a Carmen.


Přestože jeho žena byla Američanka, měl Romulo Negrín problémy získat povolení k trvalému pobytu v USA, protože v milosti pobýval v SSSR. V té době, na začátku studené války, vypukla ve Spojených státech antikomunistická hysterie, vedoucí ke klimatu podezírání, pomluv a fám. Situace se stala tak neudržitelná, že krátce po narození dcery Carmen v červenci 1947, byla rodina nucena opustit Spojené státy a usadit se v Mexico City.


Negrín nebyl ostatně sám: Mexiko bylo hlavní zemí, kem směřovali republikánští emigranti, kterých do země v letech 1937 až 1942 přibylo asi 25 000.


Nicméně život v Mexiku pro většinu exulantů nebyl snadný. Romulo zpočátku dělal všechny podřadné práce, později začal podnikat a dařilo se mu. Jeho děti posléze studovaly na prestižních univerzitách, Juan na Yale a Carmen na Berkeley. Romulo Negrín vždy udržoval úzké vztahy se zbytkem republikánských exulantů v Mexiku, ale politicky se neangažoval a vyhýbal se jakékoliv popularitě.


Roku 1969 jeho žena Jeanne Francis zemřela (byla u ní diagnostikována roztroušená skleróza) a Romulo se přestěhoval do Guadalajara, druhého největšího města v zemi.


Zde se znovu oženil se Mexičankou Hildou Ponce, s níž měl další dvě děti, dceru Hildu a syna Romula.


Zemřel 30. července 2004 ve městě Guadalajara ve věku 87 let.


Zdroje: memoriadealcublas.blogspot.cz
URL : https://www.valka.cz/Negrin-Romulo-t128797#434718Verze : 0
MOD