Main Menu
User Menu

Nedelka, Milan a kolektív

Slovenský letecký slovník terminologický a výkladový

     
Název knihy:
Name of the book:
Slovenský letecký slovník terminologický a výkladový
Autor:
Author:
Nedelka, Milan a kolektív
Místo vydaní:
Published in:
Senica, Slovenská republika
Nakladatelství:
Publisher:
Ressprint, a.s.
Rok vydání:
Year of Publication:
1998
Počet stran :
Pages:
494
ISBN10:
ISBN10:
80-968073-0-7
ISBN13 :
ISBN13:
-
Fotografie obálky:
Cover:
Obsah:
Content:
1. Predhovor (Ing. Jozef Dovala, riaditeľ letovej prevádzky SR)
2. Úvod
3. Kolektív autorov
4. Obsah
5. Použité skratky
6. Pojmy podľa jednotlivých kategórií (slovenský pojem,popis,anglický pojem)
7. Vecný register a vecný register anglických pojmov
8. Literatúra
Anotace:
Anotation:
Slovník predstavuje jazykovú základňu pre odborníkov z oblasti letectva a pre všetkých, ktorých táto problematika zaujíma. Kniha si kladie za cieľ spresniť slovenskú leteckú terminológiu a výklad najfrekventovanejších pojmov, s uvedením ich anglických ekvivalentov. Slovník obsahuje aj náčrty, obrázky a matematicky vyjadrené vzťahy. Kapitoly sú zamerané ne letectvo všeobecne, aerodynamiku a mechaniku letu, konštrukciu lietadiel, na pevnosť, lietadlové motory, vrtule, systémy a vybavenia, padáky a záchranné zariadenia, balóny a vzducholode, letiská, na leteckú prevádzku, meteorológiu, kozmonautiku a napokon na leteckú fyziológiu.
Recenze:
Review:
- perfektný slovník, anglické preklady vynikajúce, neviem si predstaviť pracovať bez tohto slovníku

URL : https://www.valka.cz/Nedelka-Milan-a-kolektiv-t87945#567805Verze : 1
MOD