Main Menu
User Menu

Nebeský, Ferdinand

     
Příjmení:
Surname:
Nebeský
Jméno:
Given Name:
Ferdinand
Jméno v originále:
Original Name:
Ferdinand Nebeský
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
generál intendantstva
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
14.01.1873 Domažlice /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Nebesky-Ferdinand-t108500#385016Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Nebeský
Jméno:
Given Name:
Ferdinand
Jméno v originále:
Original Name:
Ferdinand Nebeský
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1885-DD.06.1889 Městské gymnasium, Smíchov
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.08.1889-DD.08.1893 Kadetní škola pěchoty, Praha
DD.10.1900-DD.10.1902 Vojenská intendanční škola, Wien
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
18.08.1893 kadet rakousko-uherské branné moci
01.11.1894 poručík rakousko-uherské branné moci
01.11.1898 nadporučík rakousko-uherské branné moci
01.05.1906 vojenský podintendant rakousko-uherské branné moci
01.05.1914 vojenský intendant rakousko-uherské branné moci
01.11.1917 vojenský vrchní intendant 2. třídy rakousko-uherské branné moci
02.11.1918 podplukovník intendantstva
16.12.1921 plukovník intendantstva
04.05.1928 generál intendantstva
01.09.1928 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
15.10.1919-16.12.1921 Velitel : 26. oddělení /ubytovací/
16.12.1921-09.03.1922 Velitel : 26. oddělení /ubytovací/
09.03.1922-01.04.1924 Velitel : 42. oddělení /ubytovací/
00.04.1925-00.01.1927 Velitel : Úřad hospodářsko-správní služby 1. divise

Ručně vyplněné položky:
DD.08.1889-DD.08.1893 vojenské studium, Praha
DD.08.1893-DD.11.1897 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 13, Lwów
DD.11.1897-DD.10.1900 praporní pobočník Pěšího pluku č. 13, Lwów
DD.10.1900-DD.10.1902 vojenské studium, Wien
DD.10.1902-DD.05.1906 důstojník intendance velitelství XV. sboru, Sarajevo
DD.05.1906-DD.01.1911 důstojník intendance velitelství VIII. sboru, Praha
DD.01.1911-DD.07.1914 referent 11. odboru Říšského ministerstva války, Wien
DD.07.1914-DD.10.1914 přednosta zásobovací skupiny etapního velitelství 4. armády, východoevropské válčiště
DD.10.1914-DD.05.1915 přednosta zásobovacího oddělení intendance XVII. sboru, východoevropské válčiště
DD.05.1915-DD.08.1916 přednosta intendance etapního velitelství 5. armády, italské válčiště
DD.08.1916-DD.01.1917 přednosta intendance XX. sboru, italské válčiště
DD.01.1917-DD.11.1918 přednosta oddělení Říšského ministerstva války, Wien
DD.11.1918-DD.12.1918 hlavní intendant Likvidační komise ministerstva, Wien
DD.12.1918-DD.10.1919 přednosta Ubytovacího oddělení ministerstva, Praha
DD.10.1919-DD.03.1922 přednosta 26. oddělení /ubytovacího/ ministerstva, Praha
DD.03.1922-DD.04.1925 přednosta 42. oddělení /ubytovacího/ ministerstva, Praha
DD.04.1925-DD.01.1927 přednosta intendance Divise 1, Praha
DD.01.1927-DD.08.1928 zástupce přednosty intendance Zemského vojenského velitelství v Praze
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Nebesky-Ferdinand-t108500#385017Verze : 0
MOD