Main Menu
User Menu

Národní řád Pobřeží slonoviny

National Order of Ivory Coast

L'ordre national de la République de Côte d'Ivoire

     
Název:
Name:
Národní řád Pobřeží slonoviny
Název v originále:
Original Name:
L'ordre national de la République de Côte d'Ivoire
Datum vzniku:
Date of Establishment:
10.12.1960
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
řetěz
velkokříž
velkodůstojník
komandér
důstojník
rytíř
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Narodni-rad-Pobrezi-slonoviny-t230229#639124Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Národní řád Pobřeží slonoviny - velkokříž
Název v originále:
Original Name:
L´ordre national de la République de Côte d´Ivoire
Datum vzniku:
Date of Establishment:
10.12.1960
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Narodni-rad-Pobrezi-slonoviny-t230229#639127Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Národní řád Pobřeží slonoviny - velkodůstojník
Název v originále:
Original Name:
L´ordre national de la République de Côte d´Ivoire
Datum vzniku:
Date of Establishment:
10.12.1960
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Narodni-rad-Pobrezi-slonoviny-t230229#639128Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Národní řád Pobřeží slonoviny - komandér
Název v originále:
Original Name:
L´ordre national de la République de Côte d´Ivoire
Datum vzniku:
Date of Establishment:
10.12.1960
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Narodni-rad-Pobrezi-slonoviny-t230229#639129Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Národní řád Pobřeží slonoviny - důstojník
Název v originále:
Original Name:
L´ordre national de la République de Côte d´Ivoire
Datum vzniku:
Date of Establishment:
10.12.1960
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Narodni-rad-Pobrezi-slonoviny-t230229#639130Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Národní řád Pobřeží slonoviny - rytíř
Název v originále:
Original Name:
L´ordre national de la République de Côte d´Ivoire
Datum vzniku:
Date of Establishment:
10.12.1960
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Narodni-rad-Pobrezi-slonoviny-t230229#639131Verze : 0
MOD
Název
Name
Národní řád Pobřeží slonoviny - velkokříž
National Order of Ivory Coast - Grandcross
L´ordre national de la République de Côte d´Ivoire
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR -, Alžběta II.
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Narodni-rad-Pobrezi-slonoviny-t230229#639132Verze : 0
MOD
Název
Name
Národní řád Pobřeží slonoviny - velkodůstojník
National Order of Ivory Coast - Grandofficer
L´ordre national de la République de Côte d´Ivoire
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Narodni-rad-Pobrezi-slonoviny-t230229#639133Verze : 0
MOD
Název
Name
Národní řád Pobřeží slonoviny - komandér
National Order of Ivory Coast - Commander
L´ordre national de la République de Côte d´Ivoire
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Narodni-rad-Pobrezi-slonoviny-t230229#639134Verze : 0
MOD
Název
Name
Národní řád Pobřeží slonoviny - důstojník
National Order of Ivory Coast - Officer
L´ordre national de la République de Côte d´Ivoire
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Narodni-rad-Pobrezi-slonoviny-t230229#639135Verze : 0
MOD
Název
Name
Národní řád Pobřeží slonoviny - rytíř
National Order of Ivory Coast - Knight
L´ordre national de la République de Côte d´Ivoire
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Narodni-rad-Pobrezi-slonoviny-t230229#639136Verze : 0
MOD