Main Menu
User Menu

Národní centrum EOD a RCHBO [2014- ]

National Centre of EOD and NBC Protection / Národné centrum EOD a RCHBO

     
Název:
Name:
Národní centrum EOD a RCHBO
Originální název:
Original Name:
Národné centrum EOD a RCHBO
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.2014
Předchůdce:
Predecessor:
Národní centrum EOD a Výcvikové, analytické a zásobovací centrum RCHBO
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.2014-DD.MM.RRRR Strategické centrum krizového řízení
Dislokace:
Deployed:
01.11.2014-DD.MM.RRRR Nováky, Sklad Trebianka (Velitelství, EOD / Headquarters, EOD)
01.11.2014-DD.MM.RRRR Zemianske Kostoľany, Kasárna (RCHBO / NBC)
Velitel:
Commander:
01.11.2014-28.02.2018 Császár, Róbert (Podplukovník)
01.03.2018-31.04.2018 Kardoš, Anton - zástupca veliteľa poverený velením (Major)
01.05.2018-31.07.2019 Kasl, Jozef (Major)
01.08.RRRR-DD.MM.RRRR Mihalovič, František (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.11.2014-DD.MM.RRRR Velitelství a štáb
01.11.2014-DD.MM.RRRR Referenčné Chemické Laboratórium
01.11.2014-DD.MM.RRRR Výcvikové Testovacie Centrum RCHBO
01.11.2014-DD.MM.RRRR Obväzisko
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.mil.sk
URL : https://www.valka.cz/Narodni-centrum-EOD-a-RCHBO-2014-t177353#522327Verze : 0
MOD
Nariadením ministra obrany SR č. 60/2016 zo dňa 16.08.2016 (Vestník MO SR č. 58/2016) bol Národnému centru EOD a RCHBO Nováky priznaný znak.


Na zelenom gotickom štíte s čiernym okrajiom je v ľavej polovici umiestnená letecká bomba zlatej farby so štyrmi striebornými bleskami. V ľavej polovici je skúmavka striebornej farby. V hlave znaku je strieborný názov vojenského útvaru.Alternatíva: zlatá = žltá fraba, strieborná = biela farba


Zdroj: archív autora

Národní centrum EOD a RCHBO [2014- ] - Znak Nc EOD a RCHBO priznaný v auguste 2016

Znak Nc EOD a RCHBO priznaný v auguste 2016
URL : https://www.valka.cz/Narodni-centrum-EOD-a-RCHBO-2014-t177353#558699Verze : 0
MOD