Main Menu
User Menu

Národní cena České / Slovenské socialistické republiky

National Prize of Czech / Slovak Socialist Republic

     
Název:
Name:
Národní cena České socialistické republiky
Název v originále:
Original Name:
Národní cena České socialistické republiky
Datum vzniku:
Date of Establishment:
19.12.1974
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
-
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
udělovala Česká Národní Rada
nositel směl nosit stužku a titul laureáta NCČSR
odměna pro jednotlivce 20 000 Kčs, pro kolektiv 30 000 Kčs
Zdroje:
Sources:
Vladivoj Pulec, Československé řády, státní vyznamenání a čestné tituly
URL : https://www.valka.cz/Narodni-cena-Ceske-Slovenske-socialisticke-republiky-t196016#564231Verze : 1
     
Název:
Name:
Národní cena Slovenské socialistické republiky
Název v originále:
Original Name:
Národní cena Slovenské socialistické republiky
Datum vzniku:
Date of Establishment:
14.05.1975
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
-
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
udělovala Slovenská Národní Rada
nositel směl nosit stužku a titul laureáta NCSSR
odměna pro jednotlivce 20 000 Kčs, pro kolektiv 30 000 Kčs
Zdroje:
Sources:
Vladivoj Pulec, Československé řády, státní vyznamenání a čestné tituly
URL : https://www.valka.cz/Narodni-cena-Ceske-Slovenske-socialisticke-republiky-t196016#564232Verze : 0