Main Menu
User Menu

Nanotechnológie

Čoraz viac sa budeme stretávať s týmto pojmom vo vojenskom a kozmickom priemysle, definícia zo stránky www.nanotechnologie.sk :


"Nanotechnológia je vedný odbor, ktorý sa zaoberá presnou a zámernou manipuláciou hmoty na úrovni atómov.
V oblasti nanotechnológií sa pracuje so štruktúrami, ktoré majú rozmery rádovo v nanometroch (1 nm = 10-9 m). Atómy majú veľkosť 10-10 m, tj. 1 nm predstavuje niekoľko atómov".


Precíznym poskladaním atómov dokážeme vytvoriť materiály s presne požadovanými vlastnosťami.
Z toho istého prvku preorganizovaním atómov napr. uhlíka dostaneme rozdielne látky: tuhu (grafit), uhlie, diamant.
URL : https://www.valka.cz/Nanotechnologie-t84768#312330Verze : 0