Main Menu
User Menu

Námořník

Seaman

Seaman

Česky: Námořník
English: Seaman
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Námořník
Link to the Dictionary Entry Seaman
Automaticky generovaný seznam držitelů:


Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR Ouellet, David George

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Namornik-t241160#667147Verze : 1
MOD