Main Menu
User Menu
Reklama

Námořní praporčík

Ensign at Sea

Fähnrich zur See

Česky: Námořní praporčík
English: Ensign at Sea
По-русски: Fähnrich zur See
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Praporčík
Link to the Dictionary Entry Ensign
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Namorni-praporcik-t236920#654779Verze : 2
MOD
Reklama