Main Menu
User Menu

Námořní praporčík se zkouškou

Passed Midshipman

Passed Midshipman

Česky: Námořní praporčík se zkouškou
English: Passed Midshipman
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo --
Link to the Dictionary Entry --
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Namorni-praporcik-se-zkouskou-t241804#668752Verze : 1
MOD