Main Menu
User Menu

Námořní letecké velitelství NATO [?- ]

NATO Maritime Air Command / COMMARAIR

     
Název:
Name:
Námořní letecké velitelství NATO
Originální název:
Original Name:
NATO Maritime Air Command
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.RRRR
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Spojenecké námořní velitelství
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.mc.nato.int/default.aspx
www.mc.nato.int
https://www.nato.int/cps/en/natohq/structure.htm

URL : https://www.valka.cz/Namorni-letecke-velitelstvi-NATO-t209678#592416Verze : 1
MOD