Main Menu
User Menu

Námořní důstojnické výkonnostní ( třídní ) odznaky

Офицерские классы морского ведомства

     
Název:
Name:
Námořní důstojnické výkonnostní ( třídní ) odznaky
Název v originále:
Original Name:
Офицерские классы морского ведомства
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.RRRR
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1917
Struktura:
Structure:
Výkonostní odznak specialisty námořnictva
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
С. Андоленко: Нагрудные знаки русcкoй армии.Паpиж 1966 г.
Serge Andolenko-Robert Werich. Badges of Imperiál Russia. Washington D.C. 1972
Е.Н.Шевалева : Каталог Отечественных орденов, медалей и нагрудных знаков .
URL : https://www.valka.cz/Namorni-dustojnicke-vykonnostni-tridni-odznaky-t109094#386391Verze : 0
Námořní důstojnické výkonnostní (třídní) odznaky
Офицерские классы морского ведомства
Cours de Specialisation de la Marine
Speciál Courses of the NavyVšechny tyto odznaky mají podobu a tvar kruhového věnečku sestaveného ze článku řetězu námořní kotvy. Na tomto základním věnečku je většinou námořní kotva, nebo dvě zkřížené námořní kotvy na kterých je položen vlastní symbol specializace námořního důstojníka. Všechny absolventské odznaky (originály) jsou vyrobeny ze stříbra. Odznaky, které jsou velmi moderní nemají žádný viditelný carský symbol, který je určující téměř pro každý Ruský plukovní odznak či odznak důstojnického kurzu či školy. Celkem jde o šest (6) odznaků, které si zde představíme.
URL : https://www.valka.cz/Namorni-dustojnicke-vykonnostni-tridni-odznaky-t109094#386392Verze : 0
     
Název:
Name:
Odznak důstojnické dělostřelecké třídnosti
Název v originále:
Original Name:
Знак Офицерского Артиллерского класса
Datum vzniku:
Date of Establishment:
08.08.1878
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1917
Struktura:
Structure:
Výkonostní odznak pro důstojníky, kteří splnili předepsané zkoušky
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
С. Андоленко: Нагрудные знаки русcкoй армии.Паpиж 1966 г.
Serge Andolenko-Robert Werich. Badges of Imperiál Russia. Washington D.C. 1972
Е.Н.Шевалева : Каталог Отечественных орденов, медалей и нагрудных знаков .
URL : https://www.valka.cz/Namorni-dustojnicke-vykonnostni-tridni-odznaky-t109094#386393Verze : 0
Odznak důstojnické dělostřelecké třídnosti
Знак Офицерского Артиллерского класса
Badge of the Officers Artillery Navy


Odznak byl založený dne 8. srpna roku 1878


Popis odznaku :


Kulatý odznak který tvoří řetěz námořní kotvy v jehož středu je ( vertikálně) položena velká námořní kotva. Dvě zkřížené dělostřelecké hlavně jsou určující pro tento typ odznaku .


Za celou dobu udělování prošel i tento odznak nepatrnými změnami ve výtvarném pojetí dělových hlavní. Velikost odznaku : 45x45 mm.


Poznámka :
Odznak mohl být udělen pouze důstojníkovi, absolventovi dělostřeleckého učiliště .
URL : https://www.valka.cz/Namorni-dustojnicke-vykonnostni-tridni-odznaky-t109094#386395Verze : 0
     
Název:
Name:
Odznak pro námořní specialisty minové služby
Název v originále:
Original Name:
Миный офицерский класс
Datum vzniku:
Date of Establishment:
08.08.1878
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1917
Struktura:
Structure:
Výkonostní odznak pro důstojníky-specialisty
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
С. Андоленко: Нагрудные знаки русcкoй армии.Паpиж 1966 г.
Serge Andolenko-Robert Werich. Badges of Imperiál Russia. Washington D.C. 1972
Е.Н.Шевалева : Каталог Отечественных орденов, медалей и нагрудных знаков .
URL : https://www.valka.cz/Namorni-dustojnicke-vykonnostni-tridni-odznaky-t109094#386396Verze : 0
Odznak pro námořní specialisty minové služby
Миный офицерский класс
Officers Mine Laying Class ( Navy Department )


Odznak byl pro potřebu námořních důstojníků, specialistů založen dne 8. srpna roku 1878 .


Popis odznaku :


Oválný odznak který tvoří kotevní řetěz je typický zkříženým námořním torpédem a minou. Tyto atributy leží na námořní kotvě. Tedy elegantní jednoduchý a čitelný odznak .


Poznámka :
Další poznatky, obrázky atd. budeme postupně doplňovat .
Námořní  důstojnické výkonnostní ( třídní ) odznaky - Odznak je převzat z ruského Molotku originalitu nelze zaručit.

Odznak je převzat z ruského "Molotku" originalitu nelze zaručit.
URL : https://www.valka.cz/Namorni-dustojnicke-vykonnostni-tridni-odznaky-t109094#386398Verze : 0
     
Název:
Name:
Kvalifikační odznak pro důstojníky námořnictva (ponorkáře)
Název v originále:
Original Name:
Офицерский класс подводного плавания
Datum vzniku:
Date of Establishment:
26.01.1909
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1917
Struktura:
Structure:
Odznak pro námořní specialisty důstojníky
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
С. Андоленко: Нагрудные знаки русcкoй армии.Паpиж 1966 г.
Serge Andolenko-Robert Werich. Badges of Imperiál Russia. Washington D.C. 1972
Е.Н.Шевалева: Каталог Отечественных орденов, медалей и нагрудных знаков.
URL : https://www.valka.cz/Namorni-dustojnicke-vykonnostni-tridni-odznaky-t109094#386512Verze : 0
Kvalifikační odznak pro důstojníky námořnictva (ponorkáře)
Офицерский класс подводного плавания
Officers Submarine Class (Navy Department)


Odznak pro specialisty (ponorkáře) byl založen již 26. ledna 1909.


Popis odznaku:


Odznak je typickým svým hlavním znakem, tj. na námořní kotvě je položena ponorka. V tomto případě je kotva obtočena kotevním lanem.


Velikost odznaku je 45mm. Odznaky ve stříbře se k běžnému nošení ve službě nahrazovali odznaky vyrobenými z obecného kovu


Odznak byl určen jen pro specialisty - důstojníky. Naopak v případě Rakouska-Uherska byl výkonnostní odznak založen a určen jen pro poddůstojníky a mužstvo.
URL : https://www.valka.cz/Namorni-dustojnicke-vykonnostni-tridni-odznaky-t109094#386513Verze : 0
     
Název:
Name:
Důstojnický výkonnostní odznak námořního letectva .
Název v originále:
Original Name:
Офицерский класс моpской авиации
Datum vzniku:
Date of Establishment:
28.08.1914
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1917
Struktura:
Structure:
Odznak pro specialisty důstojníky
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
С. Андоленко: Нагрудные знаки русcкoй армии.Паpиж 1966 г.
Serge Andolenko-Robert Werich: Badges of Imperiál Russia. Washington D.C. 1972
Е.Н.Шевалева: Каталог Отечественных орденов, медалей и нагрудных знаков.
URL : https://www.valka.cz/Namorni-dustojnicke-vykonnostni-tridni-odznaky-t109094#386514Verze : 0
Důstojnický výkonnostní odznak námořního letectva .
Офицерский класс мосpкой авиации
Officers Class Naval Aviation (Navy Department)


Odznak, který symbolizuje počátky námořního letectva spatřil světlo světa v carském Rusku dne 28. července roku 1914. Jde jistě o jistě o průkopnické činy a tento nejmladší odbor letectví v ruské armádě ( námořnictvu ) sehrál svoji pozitivní roli především v prostoru Baltského a Černého moře .


Popis odznaku :


Základní tvar odznaku, tj. kotvový řetěz s vertikálně položenou kotvou je doplněn symbolem leteckých jednotek, v tomto případě křídly .


První odznaky jsou vyrobeny ze stříbra, ale po roce 1915 jde již jen o odznaky zhotovené z obecného kovu a patinované do barvy starého stříbra. Všechny odznaky mají jednotný rozměr 45 x 45 mm .
Námořní  důstojnické výkonnostní ( třídní ) odznaky - Podvodná úprava, k odznaku je přidám znak Ukrajiny , odznak byl vydáván za námořní Ukrajinský z roku 1918-19 ( jde jen o podvod)

Podvodná úprava, k odznaku je přidám znak Ukrajiny , odznak byl vydáván za námořní Ukrajinský z roku 1918-19 ( jde jen o podvod)
URL : https://www.valka.cz/Namorni-dustojnicke-vykonnostni-tridni-odznaky-t109094#386515Verze : 0
     
Název:
Name:
Výkonnostní odznak pro námořní specialisty navigace
Název v originále:
Original Name:
Штурманский офицерский класс
Datum vzniku:
Date of Establishment:
03.06.1913
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1917
Struktura:
Structure:
Klasifikační odznak pro důstojníky, specialisty
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
С. Андоленко: Нагрудные знаки русcкoй армии. Паpиж 1966 г.
Serge Andolenko-Robert Werich: Badges of Imperiál Russia. Washington D.C. 1972
Е.Н.Шевалева: Каталог Отечественных орденов, медалей и нагрудных знаков .
.
URL : https://www.valka.cz/Namorni-dustojnicke-vykonnostni-tridni-odznaky-t109094#386801Verze : 0
Výkonnostní odznak pro námořní specialisty navigace
Штурманский офицерский класс
Officers Navigátor Class (Navy Department)


Odznak pro specialisty námořní služby (navigace) byl založen dne 3. června roku 1913.


Popis odznaku:


I v tomto případě jde o klasický námořní odznak, který je kulatý, tvořeny články námořního kotevního řetězu. Na vertikálně postavené kotvě je zlatý symbol navigačního důstojníka (sextant). Tyto symboly navigátory leží na kompasu tedy na dalším důležitém přístroji, který při navigaci býval a jistě i dnes je používán.


Ukázka odznaků je převzata z prodejních a nabídkových katalogů.
Námořní  důstojnické výkonnostní ( třídní ) odznaky - Ukázka soukromé úpravy odznaku s carským symbolem.

Ukázka soukromé úpravy odznaku s carským symbolem.
URL : https://www.valka.cz/Namorni-dustojnicke-vykonnostni-tridni-odznaky-t109094#386802Verze : 0
     
Název:
Name:
Výkonostní odznak specialisty důstojníka ( potapěče )
Název v originále:
Original Name:
Водолазныи офицерский класс
Datum vzniku:
Date of Establishment:
15.12.1897
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1917
Struktura:
Structure:
Klasifikační odznak námořního důstojníka potapěče
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
С. Андоленко: Нагрудные знаки русcкoй армии.Паpиж 1966 г.
Serge Andolenko-Robert Werich. Badges of Imperiál Russia. Washington D.C. 1972
Е.Н.Шевалева : Каталог Отечественных орденов, медалей и нагрудных знаков .
URL : https://www.valka.cz/Namorni-dustojnicke-vykonnostni-tridni-odznaky-t109094#386803Verze : 0
Výkonnostní odznak specialisty důstojníka (potapěče)
Водолазныи офицерский класс
Officers Diving Class (Navy Department)


Tento odznak byl založený již 15. prosince roku 1897.


Popis odznaku:


Odznak má opět základní podobu věnečku, který tvoří články řetězu námořní kotvy. Ve střední části jsou dvě zkřížené námořní kotvy na kterých leží symbol potápěčů (potápěčská přilba).


Vyskytuji se však i jiné typy odznaku, které sice byly nepředpisové, ale více se podobali klasickým carským odznaků. Ve věnečku z vavřínových a dubových listí, na zkřížených námořních kotvách leží potápěčská přilbice. Jde o privátní výrobu (firma Eduard). Odznak o rozměru 35,85 mm x 42,08 mm má celkovou váhu i s maticí 28,83 g. Obrázek je převzatý z prodejního katalogu.
URL : https://www.valka.cz/Namorni-dustojnicke-vykonnostni-tridni-odznaky-t109094#386804Verze : 0