Main Menu
User Menu

Nákupní a výrobní odbor ministerstva [1920-1922]

Purchase and Production Department of the Ministry

     
Název:
Name:
Nákupní a výrobní odbor ministerstva
Originální název:
Original Name:
Nákupní a výrobní odbor ministerstva
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1920
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
09.03.1922
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
01.11.1920-09.03.1922 Ministerstvo národní obrany
Dislokace:
Deployed:
01.11.1920-09.03.1922 Praha, Budova ministerstva /
Přednosta / náčelník:
Chief:
01.11.1920-09.03.1922 Splítek, Jaroslav (Podplukovník)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.11.1920-09.03.1922 16. oddělení /stavební a opevňovací/
01.11.1920-09.03.1922 17. oddělení /zkušební a výzkumné/
01.11.1920-09.03.1922 23. oddělení /výrobní a nákupní/
01.11.1920-09.03.1922 35a. oddělení /mobilisace průmyslu/
01.11.1920-09.03.1922 35b. oddělení /zemědělského a lesního hospodářství/
01.11.1920-09.03.1922 Komerční oddělení
01.11.1920-09.03.1922 Oddělení účetní revise průmyslu a objednávek

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Fidler, Jiří – Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Nakupni-a-vyrobni-odbor-ministerstva-1920-1922-t70042#246671Verze : 1
MOD
Nákupní a výrobní odbor ministerstva [1920-1922]


Odbor vznikl nově 1. listopadu 1920 na základě domácího rozkazu ministra národní obrany č. 216/1920.
Nacházel se v Praze a podléhal přímo ministrovi národní obrany.
Odbor byl 9. března 1922, na základě domácího rozkazu ministra národní obrany č. 58/1922, zrušen.
URL : https://www.valka.cz/Nakupni-a-vyrobni-odbor-ministerstva-1920-1922-t70042#246657Verze : 0
MOD
Součástí odboru byla:
kancelář přednosty,
Komerční oddělení ministerstva [1920-1922] (listopad 1920 - březen 1922),
Oddělení účetní revise průmyslu a objednávek ministerstva [1920-1922] (listopad 1920 - březen 1922),
16. oddělení /stavební a opevňovací/ ministerstva [1919-1922] (listopad 1920 - březen 1922),
17. oddělení /zkušební a výzkumné/ ministerstva [1919-1922] (listopad 1920 - březen 1922),
23. oddělení /výrobní a nákupní/ ministerstva [1919-1922] (listopad 1920 - březen 1922),
35a. oddělení /mobilisace průmyslu/ ministerstva [1920-1922] (listopad 1920 - březen 1922),
35b. oddělení /zemědělského a lesního hospodářství/ ministerstva [1920-1922] (listopad 1920 - březen 1922),
pomocná kancelář.
URL : https://www.valka.cz/Nakupni-a-vyrobni-odbor-ministerstva-1920-1922-t70042#246658Verze : 0
MOD
Přednostou odboru byl:
podplukovník dělostřeleckého zbrojnictva Ing. Jaroslav Splítek (listopad 1920 – březen 1922).
URL : https://www.valka.cz/Nakupni-a-vyrobni-odbor-ministerstva-1920-1922-t70042#246659Verze : 0
MOD