Main Menu
User Menu

Nakamura, Kótaró

Kotaro Nakamura / 中村孝太郎

     
Příjmení:
Surname:
Nakamura
Jméno:
Given Name:
Kótaró
Jméno v originále:
Original Name:
中村孝太郎 / なかむら・こうたろう
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
28.08.1881 ?, prefektura Išikawa /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
29.08.1947 ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel: Korejská armáda
Ministr armády
člen Najvyššej vojnovej rady
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
velitel: Východní obranná armáda
velitel: 8. armáda
velitel: Čínská posádková armáda
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
www.generals.dk
ja.wikipedia.org;
URL : https://www.valka.cz/Nakamura-Kotaro-t147264#472046Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Nakamura
Jméno:
Given Name:
Kótaró
Jméno v originále:
Original Name:
中村孝太郎 / なかむら・こうたろう
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.11.1901 Vojenská akadémia
DD.MM.RRRR-DD.12.1909 Armádne vojnové kolégium
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.06.1902 podporučík
DD.08.1904 poručík
DD.01.1908 kapitán
DD.08.1915 major
DD.07.1919 podplukovník
15.08.1922 plukovník
26.07.1926 generálmajor
DD.04.1932 generálporučík
30.06.1938 generál
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
15.08.1922-06.08.1923 Velitel : 67. pěší pluk
DD.MM.1927-01.08.1929 Velitel : 39. pěší brigáda
02.02.1937-09.02.1937 Velitel : Ministerstvo armády

Ručně vyplněné položky:
DD.06.1902-DD.MM.RRRR 36. peší pluk
DD.10.1904-DD.12.1904 velitel? praporu 36. peší pluk
DD.12.1904-DD.11.1905 pridelený k 18. pešej brigády
DD.12.1910-DD.08.1914 pridelený ku Generálnemu štábu
DD.08.1914-DD.08.1915 štáb 1. divízie, logistický dôstojník
DD.08.1915-DD.05.1916 pridelený ku Generálnemu štábu
DD.05.1916-DD.08.1916 náhradný Generálny štáb?
DD.08.1916-DD.05.1917 velitel? praporu, 35. peší pluk
DD.05.1917-DD.08.1919 pridelený ku Generálnemu štábu
DD.08.1919-DD.09.1920 32. peší pluk, náhradné velenie?
DD.09.1920-DD.04.1921 vojenský atašé vo Švédsku
DD.04.1921-15.08.1922 pridelený ku Generálnemu štábu
15.08.1922-06.08.1923 velitel 67. pešieho pluku
06.08.1923-DD.07.1927 pridelený ku Generálnemu štábu, adjutant
DD.07.1927-01.08.1929 velitel 39. pešej brigády
01.08.1929-DD.05.1930 náčelník štábu Chosenskej armády, Korea
DD.05.1930-DD.02.1932 náčelník personálnej kancelárie, Ministrestva vojny
DD.02.1932-DD.03.1934 velitel Čínskej posádkovej armády
DD.03.1934-DD.12.1935 velitel 8. armády
DD.12.1935-02.02.1937 zástupca generálneho inšpektora vojenského výcviku
02.02.1937-07.02.1937 minister vojny
DD.03.1937-DD.05.1943 člen Najvyššej vojnovej rady
DD.03.1937-DD.08.1937 velitel Tokyjskej obrany
DD.08.1937-DD.07.1938 velitel východnej obrannej armády
DD.07.1938-DD.MM.RRRR velitel Chosenskej armády, Korea
DD.12.1941-DD.05.1943 velitel Východného obranného okresu
DD.05.1943-DD.MM.RRRR výslužba
DD.05.1945-DD.MM.RRRR president Vojenského obranného inštitútu
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.generals.dk
ja.wikipedia.org;
URL : https://www.valka.cz/Nakamura-Kotaro-t147264#472047Verze : 0
MOD

Nakamura Kótaró
Nakamura sa narodil v prefekture Išikawa, roku 1901 ukončuje Vojenskú akadémiu a roku 1909 Armádne vojnové kolégium.
Počas začiatku svojej vojenskej kariéry zastáva rôzne štábne posty a v rokoch 1920-1921 je vyslaný do Švédska ako vojenský atašé.


Po tom, ako sa stáva podplukovníkom je mu v rokoch 1922-1923 zverené velnie 67. pešieho pluku. Následne je znovu pridelený ku Generálnemu štábu, v rokoch 1923-1927, po ukončení tohto pôsobenia sa stáva generálmajor a velí 39. pešej brigáde. V rokoch 1929-1930 je náčelníkom Korejskej armády.
V rokoch 1930-1932 je náčelníkom personalnej kancelárie Generálneho štábu a v 1932 sa stáva velitelom Čínskej posádkovej armády, pričom krátko po prevzatí postu sa stáva generalporučíkom. V 1934 velí 8. armáde, prićom toho istého roku je znovu povolaný do Tokia, aby tu od decembra 1935 zastával post zástupcu Generáneho inšpektora vojenského výcviku.


Nakrátko sa stáva ministrom armády, 02.02.1937–07.02.1937. Po tomto pôsobení je mu zverené veleni Východného armádneho okresu a roku 1938 sa stáva generálom. V rokoch 1938-1941 je menovaný velitelom Korejskej armády.


Až do svojej výslužby slúži ako člen najvyššej vojnovej rady.Zdroj:
www.generals.dk
https://ja.wikipedia.org/wiki/中村孝太郎
URL : https://www.valka.cz/Nakamura-Kotaro-t147264#472052Verze : 1
MOD