Nakadžima, Masatake

Masatake Nakajima / 中島正武
     
Příjmení:
Surname:
Nakadžima Nakajima
Jméno:
Given Name:
Masatake Masatake
Jméno v originále:
Original Name:
中島正武 / なかじま・まさたけ
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
generálporučík Lieutenant General
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
04.10.1870 ?, prefektura Kóči /
04.10.1870 ?, Kochi Prefecture /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
23.02.1931 ?
23.02.1931 ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel: 2. divize
velitel: Divize císařské gardy
velitel: 30. pěší brigáda
Commander: 2nd Division
Commander: Imperial Guards Division
Commander: 30th Infantry Brigade
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
ja.wikipedia.org;
URL : https://www.valka.cz/Nakadzima-Masatake-t125577#426170 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Nakadžima Nakajima
Jméno:
Given Name:
Masatake Masatake
Jméno v originále:
Original Name:
中島正武 / なかじま・まさたけ
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-26.07.1890 Vojenská akadémia
21.12.1896-21.12.1899 Armádne vojnové kolégium
DD.MM.RRRR-26.07.1890 Military Academy
21.12.1896-21.12.1899 Army War College
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
26.03.1891 podporučík
26.12.1893 poručík
20.01.1898 kapitán
25.02.1903 major
09.09.1905 podplukovník
20.05.1909 plukovník
25.01.1915 generálmajor
15.01.1919 generálporučík
26.03.1891 Second Lieutenant
26.12.1893 Lieutenant
20.01.1898 Captain
25.02.1903 Major
09.09.1905 Lieutenant Colonel
20.05.1909 Colonel
25.01.1915 Major General
15.01.1919 Lieutenant General
Průběh vojenské služby:
Military Career:
26.03.1891-15.04.1891 3. peší pluk
15.04.1891-18.08.1895 3. gardový peší pluk
18.08.1895-05.11.1896 Adjutant ? praporu 3. gardový peší pluk
05.11.1896-19.01.1897 Adjutant ? praporu 21. peší pluk
19.01.1897-21.12.1899 pridelený k 21. pešiemu pluku
21.12.1899-06.04.1900 3. gardový peší pluk
06.04.1900-17.02.1904 pridelený k Generálnemu štábu
17.02.1904-29.04.1905 sekcia prepravy a komunikácie? Imperiálneho hlavného velitelstva
29.04.1905-05.02.1906 štábny dôstojník 1. divízie
05.02.1906-04.11.1906 štábny dôstojník guvernéra Tokyo Eiju
04.11.1906-28.08.1908 pridelený k guvernérovi Tokyo Eiju
28.08.1908-20.05.1909 pridelený k 33. pešiemu pluku
20.05.1909-04.06.1910 velitel 68. pešieho pluku
04.06.1910-18.12.1912 vojenský atašé v Rusku
18.12.1912-15.01.1915 náčelník 4. sekce (Západní zpravodajství) 2. kanceláře Kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
15.01.1915-24.03.1916 pridelený k Generálnemu štábu (Ruská armáda)
24.03.1916-06.08.1917 velitel 30. pešej brigády
06.08.1917-29.03.1918 náčelník 2. kanceláře (zpravodajství) Kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
29.03.1918-14.06.1918 velitel Harbin vojenskej spravodajskej agentúry
14.06.1918-09.08.1918 pridelený k Generálnemu štábu
09.08.1918-15.01.1919 štáb Urashio vojenských sil?
15.01.1919-25.07.1919 náčelník 2. kanceláře (zpravodajství) Kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
01.04.1919-25.07.1919 náčelník Kancelárie všeobecných záležitostí, Kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
25.07.1919-08.02.1922 velitel 2. divízie
08.02.1922-06.08.1923 velitel Gardovej divízie
01.09.1923-DD.MM.RRRR rezerva
26.03.1891-15.04.1891 3rd Infantry Regiment
15.04.1891-18.08.1895 3rd Guards Infantry Regiment
18.08.1895-05.11.1896 Battalion Adjutant 3rd Guards Infantry Regiment
05.11.1896-19.01.1897 Battalion Adjutant 21st Infantry Regiment
19.01.1897-21.12.1899 Attached to 21st Infantry Regiment
21.12.1899-06.04.1900 3rd Guards Infantry Regiment
06.04.1900-17.02.1904 Attached to General Staff
17.02.1904-29.04.1905 Transportation and Communications Section? Imperial Headquarters
29.04.1905-05.02.1906 1st Division Staff Officer
05.02.1906-04.11.1906 Staff Officer Tokyo Eiju Governor
04.11.1906-28.08.1908 Attached to Tokyo Eiju Governor
28.08.1908-20.05.1909 Attached to 33rd Infantry Regiment
20.05.1909-04.06.1910 68th Infantry Regiment Commander
04.06.1910-18.12.1912 Military Attache to Russia
18.12.1912-15.01.1915 Head of 4th Section (Western Inteligence) 2nd Bureau (Intelligence) of the Imperial Army General Staff Office
15.01.1915-24.03.1916 Attached to General Staff (Russian Military)
24.03.1916-06.08.1917 30th Infantry Brigade Commander
06.08.1917-29.03.1918 Head of 2nd Bureau (Intelligence) of the Imperial Army General Staff Office
29.03.1918-14.06.1918 Harbin Military Inteligence Agency Commander
14.06.1918-09.08.1918 Attached to General Staff
09.08.1918-15.01.1919 Urashio Dispatched Forces Staff?
15.01.1919-25.07.1919 Head of 2nd Bureau (Intelligence) of the Imperial Army General Staff Office
01.04.1919-25.07.1919 Head of General Affairs Bureau, Imperial Army General Staff Office
25.07.1919-08.02.1922 2nd Division Commander
08.02.1922-06.08.1923 Guards Division Commander
01.09.1923-DD.MM.RRRR Reserve
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://ja.wikipedia.org/wiki/中島正武
http://sakurataro.org/db/中島正武
URL : https://www.valka.cz/Nakadzima-Masatake-t125577#426171 Verze : 6
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více