Main Menu
User Menu

Nájezdnická podpůrná skupina námořní pěchoty [2015- ]

Marine Raider Support Group / MRSG

     
Název:
Name:
Nájezdnická podpůrná skupina námořní pěchoty
Originální název:
Original Name:
Marine Raider Support Group
Datum vzniku:
Raised/Formed:
19.06.2015
Předchůdce:
Predecessor:
Podpůrná skupina zvláštních operací námořní pěchoty
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
19.06.2015-DD.MM.RRRR Velitelství zvláštních operací sil námořní pěchoty
Dislokace:
Deployed:
19.06.2015-DD.MM.RRRR Jacksonville, MCB Camp Lejeune

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Vavich, Nicholas P. (Colonel)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 1. nájezdnický podpůrný prapor námořní pěchoty
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 2. nájezdnický podpůrný prapor námořní pěchoty
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 3. nájezdnický podpůrný prapor námořní pěchoty

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.marsoc.marines.mil
www.usmcu.edu [PDF]
URL : https://www.valka.cz/Najezdnicka-podpurna-skupina-namorni-pechoty-2015-t185257#540735Verze : 1
MOD
Znak
URL : https://www.valka.cz/Najezdnicka-podpurna-skupina-namorni-pechoty-2015-t185257#579316Verze : 0
MOD