Náhradný prápor pešieho pluku

Diskuse

.
URL : https://www.valka.cz/Nahradny-prapor-pesieho-pluku-t239616#662493 Verze : 1
ahoj, predpokladám že odpoveď ťa zaujíma v súvislosti s čs. armádou. v roku 1920 začala unifikácia čs. brannej moci. to znamená že peší pluk sa skladal z poľných praporov a jedného náhradného praporu, pomocnej a technickej roty. dá sa povedať že náhradný prapor plnil úlohu mobilizačnej a výcvikovej základne pre peší pluk. skladal sa z troch náhradných rôt, vyzbrojovacieho a vystrojovacieho skladu a vozatajského skladu. takéto rozdelenie platilo do reformy brannej moci v roku 1951. po tomto roku sa prebral sovietsky model doplňovania a výcviku.
URL : https://www.valka.cz/Nahradny-prapor-pesieho-pluku-t239616#662505 Verze : 0
Ďakujem. Vyššie uvedené platí aj pre obdobie Slovenského štátu resp. Slovenskej republiky (1939-1945) ? Prosím, viete mi doporučiť zdroj, v ktorom sa niečo o náhradnom prápore píše ?


Boli aj vojaci základnej služby v týchto náhradných práporoch, alebo len vyslovene záložáci ?
URL : https://www.valka.cz/Nahradny-prapor-pesieho-pluku-t239616#662546 Verze : 0
ahoj, kľudne tykaj... Smile Smile Smile
ano Slovenská republika prevzala tento systém. pre náhradný prapor ako taký samostaný zdroj neexistuje ale pre pochopenie súvislostí ako to fungovalo ti pomôže aj táto publikácia
Baka, I.: Slovenská republika a nacistická agresia proti Poľsku. Bratislava 2006. nájdeš ju celú tu: www.vhu.sk
od strany 78 popisuje priebeh a sposôb mobilizácie počas vojny proti Poľsku v roku 1939.


v skratke - počas mieru slúžil náhradný prapor ako výcviková časť pluku pre povolancov a neskoršie dopĺňanie poľných praporov. zaroveň slúžil ako evidenčné stredisko vojakov v zálohe, ktorý boli predurčený pre mobilizované útvary. v prípade mobilizácie zabezpečoval ich príjem, vystrojenie a vyzbrojenie. takisto slúžil na sústreďovanie vojakov po rekonvalescencii po zranení a príjem, výcvik, vystrojenie a vyzbrojenie nových vojakov pri dopĺňaní strát vo vojnovom konflikte.


vznik, organizáciu a bojové nasadenie slovenskej armády nájdeš tu:
Kliment, Charles K. – Nakládal, Břetislav: Slovenská armáda 1939-1945. Praha, Naše vojsko 2006.


a u nás:
www.valka.cz
URL : https://www.valka.cz/Nahradny-prapor-pesieho-pluku-t239616#662565 Verze : 0
AK smie, ešte by som sa opýtal. Sídlo náhradných práporov bolo v mieste sídla veliteľstva daného pluku ?
URL : https://www.valka.cz/Nahradny-prapor-pesieho-pluku-t239616#663442 Verze : 0

Citace - lovi :

AK smie, ešte by som sa opýtal. Sídlo náhradných práporov bolo v mieste sídla veliteľstva daného pluku ?v pohode Smile, v mieri ano, samozrejme to záviselo od konkrétnych podmienok, niektoré pluky mali skoro všetky súčasti v jednej posádke - https://www.valka.cz/Pesi-pluk-1-1940-1944-t75050, iné mali súčasti rozmiestnené v rôznych posádkach https://www.valka.cz/Pesi-pluk-6-1940-1944-t75054. vo vojne keď pluk odchádzal na bojisko, náhradný prapor ostával v mierovej posádke...
URL : https://www.valka.cz/Nahradny-prapor-pesieho-pluku-t239616#663482 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více