Main Menu
User Menu

Náhradní rota samostatného pěšího praporu V

Replacement Company of 5th Separate Infantry Battalion / Náhradná rota samostatného pešieho práporu V

     
Název:
Name:
Náhradní rota samostatného pěšího praporu V
Originální název:
Original Name:
Náhradná rota samostatného pešieho práporu V
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1939
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.1939
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.1939-DD.MM.1939 Samostatny pěší prapor V
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.1939-DD.MM.1939 Vranov nad Topľou, ? /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Organizácia slov. brannej moci. Prechod slov. armády z terajšieho stavu do novej organizácie. Pridelenie dôstojníkov a rotmajstrov. (201541, Vojenský historicky archív Bratislava))
URL : https://www.valka.cz/Nahradni-rota-samostatneho-pesiho-praporu-V-t188739#548083Verze : 0
MOD