Main Menu
User Menu

Náhradní rota praporu útočné vozby [1922-1933]

Depot Company of the Armoured Battalion

     
Název:
Name:
Náhradní rota praporu útočné vozby
Originální název:
Original Name:
Náhradní rota praporu útočné vozby
Datum vzniku:
Raised/Formed:
07.07.1922
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
15.09.1933
Nástupce:
Successor:
Náhradní rota pluku útočné vozby
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
07.07.1922-15.09.1933 Prapor útočné vozby
Dislokace:
Deployed:
07.07.1922-15.09.1933 Milovice, barákový tábor
Velitel:
Commander:
07.07.1922-
15.01.1928-DD.04.1929 Plichta, Bohdan (kapitán pěchoty)
00.04.1929-13.09.1931 Plichta, Bohdan (štábní kapitán pěchoty)
13.09.1931-13.12.1931
13.12.1931-20.06.1932 Plichta, Bohdan (štábní kapitán pěchoty)
20.06.1932-15.01.1933 Mautner, Josef (kapitán pěchoty)
15.01.1933-15.09.1933 Plichta, Bohdan (štábní kapitán pěchoty)
Výzbroj:
Armament:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Prapor útočné vozby
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006
URL CZ: https://www.valka.cz/Nahradni-rota-praporu-utocne-vozby-1922-1933-t101932#368063Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Depot-Company-of-the-Armoured-Battalion-t101932#368063Version : 0
MOD