Náhradní rota pluku útočné vozby 3 [1938-1939]

vojsková setnina pěchoty
Náhradní rota pluku útočné vozby 3 [1938-1939]


Rota vznikla
Nacházela se v Turčianském Svätém Martině a podléhala velitelství Náhradního praporu pluku útočné vozby 3 [1935-1938].
Rota byla 14. března 1939 začleněna do stavu branné moci Slovenské republiky.
URL : https://www.valka.cz/Nahradni-rota-pluku-utocne-vozby-3-1938-1939-t68835#241670 Verze : 0
Veliteli roty byli:
štábní kapitán pěchoty Vladimír Lipanský (prosinec 1938 –
URL : https://www.valka.cz/Nahradni-rota-pluku-utocne-vozby-3-1938-1939-t68835#241677 Verze : 0
Informační zdroje:


Prameny:


Literatura:
URL : https://www.valka.cz/Nahradni-rota-pluku-utocne-vozby-3-1938-1939-t68835#241687 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více