Main Menu
User Menu

Náhradní rota pluku útočné vozby 3 [1938-1939]

vojsková setnina pěchoty

Náhradní rota pluku útočné vozby 3 [1938-1939]


Rota vznikla
Nacházela se v Turčianském Svätém Martině a podléhala velitelství Náhradního praporu pluku útočné vozby 3 [1935-1938].
Rota byla 14. března 1939 začleněna do stavu branné moci Slovenské republiky.
URL : https://www.valka.cz/Nahradni-rota-pluku-utocne-vozby-3-1938-1939-t68835#241670Verze : 0
MOD
Veliteli roty byli:
štábní kapitán pěchoty Vladimír Lipanský (prosinec 1938 –
URL : https://www.valka.cz/Nahradni-rota-pluku-utocne-vozby-3-1938-1939-t68835#241677Verze : 0
MOD
Informační zdroje:


Prameny:


Literatura:
URL : https://www.valka.cz/Nahradni-rota-pluku-utocne-vozby-3-1938-1939-t68835#241687Verze : 0
MOD