Main Menu
User Menu
Reklama

Náhradní rota pluku útočné vozby 2 [1935-1938]

Depot Company of the 2nd Armoured Regiment

     
Název:
Name:
Náhradní rota pluku útočné vozby 2
Originální název:
Original Name:
Náhradní rota pluku útočné vozby 2
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.09.1935
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
25.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační těleso 270
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.09.1935-25.09.1938 Náhradní prapor pluku útočné vozby 2
Dislokace:
Deployed:
15.09.1935-15.02.1937 Olomouc, Kasárny
15.02.1937-25.09.1938 Vyškov, Kasárny Jana Žižky z Trocnova
Velitel:
Commander:
15.09.1935-DD.MM.1937 Rýdl, František (štábní kapitán pěchoty)
Výzbroj:
Armament:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Pluk útočné vozby 2
Fidler, Jiří: Pluk útočné vozby 2 (1935-1939). In: Sborník Vysoké vojenské školy pozemního vojska Vyškov, řada C, číslo 2. Vyškov, VVŠ PV 1992, s. 93-105.
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Nahradni-rota-pluku-utocne-vozby-2-1935-1938-t68832#241667Verze : 0
MOD
Reklama