Main Menu
User Menu

Náhradní prapor pluku útočné vozby 4 [1938-1938]

Depot Battalion of the 4th Armoured Regiment

     
Název:
Name:
Náhradní prapor pluku útočné vozby 4
Originální název:
Original Name:
Náhradní prapor pluku útočné vozby 4
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační těleso 269
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.09.1938-24.09.1938 Pluk útočné vozby 4
Dislokace:
Deployed:
15.09.1938-24.09.1938 Kolín, Zatímní kasárny

Velitel:
Commander:
15.09.1938-24.09.1938 Češnovský, Jan (podplukovník pěchoty)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.09.1938-24.09.1938 Náhradní rota pluku útočné vozby 4

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Fidler, Jiří: Pluk útočné vozby 4. Armádní technický magazín 29, 1997, č. 10, s. 403-405.
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Nahradni-prapor-pluku-utocne-vozby-4-1938-1938-t76477#281808Verze : 2
MOD