Main Menu
User Menu
Reklama

Náhradní oddíl dělostřeleckého pluku 154 [1945-1947]

Replacement Battalion of 154th Artillery Regiment

     
Název:
Name:
Náhradní oddíl dělostřeleckého pluku 154
Originální název:
Original Name:
Náhradní oddíl dělostřeleckého pluku 154
Datum vzniku:
Raised/Formed:
22.09.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1947
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
22.09.1945-01.10.1947 Dělostřelecký pluk 154
Dislokace:
Deployed:
22.09.1945-01.10.1947 Hlohovec, kasárny /

Velitel:
Commander:
22.09.1945-DD.MM.RRRR Zámocký, Vojtech (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:


Poznámka:
Note:
01.12.1946-01.10.1947 VÚ 2119
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (Dělostřelecký pluk 154),
URL : https://www.valka.cz/Nahradni-oddil-delostreleckeho-pluku-154-1945-1947-t186974#544649Verze : 0
MOD
Reklama