Main Menu
User Menu

Náhradní letecký prapor [1919-1922]

Air Replacement Battalion

     
Název:
Name
Náhradní letecký prapor
Originální název:
Original Name:
Náhradní letecký prapor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.12.1919
Předchůdce:
Predecessor:
Datum zániku:
Disbanded:
16.01.1922
Nástupce:
Successor:
Náhradní prapor leteckého pluku 2
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.12.1919-28.01.1921 Velitelství vojenského letectva
28.01.1921-16.01.1922 Letecký pluk 2
Dislokace:
Deployed:
01.12.1919-16.01.1922 Olomouc, letiště /

Velitel:
Commander:
01.12.1919-01.06.1920 Kabeláč, František (kapitán vzduchoplavectva)
01.06.1920-15.11.1921 Pekárek, Alfons (major vzduchoplavectva)
15.11.1921-16.01.1922 Čech, Jan (kapitán vzduchoplavectva)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.12.1919-20.10.1920 Náhradní letecká setnina 1
01.12.1919-20.10.1920 Náhradní letecká setnina 2
01.08.1920-20.10.1920 Náhradní letecká setnina 3
20.10.1920-15.08.1921 Náhradní letecká rota 1
20.10.1920-15.08.1921 Náhradní letecká rota 2
20.10.1920-15.08.1921 Náhradní letecká rota 3
15.08.1921-16.01.1922 Náhradní rota leteckého pluku 2
Poznámka:
Note:
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv, fond Letecký pluk 2
URL : https://www.valka.cz/Nahradni-letecky-prapor-1919-1922-t105240#376657Verze : 2
MOD