Náhradní a výcvikový oddíl stíhačů tanků 4 [1943-1945]

4th Tank Destroyer Replacement and Training Battalion
Panzerjäger-Ersatz- und Ausbildungs-Abteilung 4
     
Název:
Name:
Náhradní a výcvikový oddíl stíhačů tanků 4 4th Tank Destroyer Replacement and Training Battalion
Originální název:
Original Name:
Panzerjäger-Ersatz- und Ausbildungs-Abteilung 4
Datum vzniku:
Raised/Formed:
08.04.1943
Předchůdce:
Predecessor:
Náhradní oddíl stíhačů tanků 4 + Výcvikový oddíl stíhačů tanků 4 4th Tank Destroyer Replacement Battalion + 4th Tank Destroyer Training Battalion
Datum zániku:
Disbanded:
08.05.1945
Nástupce:
Successor:
- -
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
08.04.1943-21.04.1944 Velitelství tankových jednotek IV
21.04.1944-08.05.1945 Vojenský okruh IV
08.04.1943-21.04.1944 4th Command of Tank Troops
21.04.1944-08.05.1945 4th Military District
Dislokace:
Deployed:
08.04.1943-08.05.1945 Borna, ? /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Georg Tessin: Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen SS im Zweiten Weltkrieg 1939-1945
www.lexikon-der-wehrmacht.de
URL : https://www.valka.cz/Nahradni-a-vycvikovy-oddil-stihacu-tanku-4-1943-1945-t237014#655037 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více