Main Menu
User Menu

Nacistické pokusy na lidech během 2. sv. války

Nacistické pokusy na lidech během WWII.


Z popudu hlavního hygienika SS Joachima Mrugowskeho, začaly 6. ledna 1942 na "oddělení výzkumu skvrnitého tyfu a virových nemocí" koncentračního tábora Buchenwald první pokusy s očkovací látkou proti skvrnitému tyfu na lidech. Čtyři skupiny po 30. a 35. lidech byly očkovány různými typy látek a potom infikovány spolu s deseti neočkovanými vězni, původcem skvrnitého tyfu. V závěrečné zprávě z 19. dubna 1942 je popsáno pět úmrtí, tří z toho u neočkovaných jedinců. Pokusy se skvrnitým tyfem v letech 1942-1944 prošlo 450 věznů. 158 jich zemřelo na následky "výzkumu". Důležitým motivem těchto pokusů bylo velké rozšíření skvrnitého tyfu mezi vojáky wermachtu v obsazených oblastech SSSR a v zajateckých tábotech. Protože očkovací látka, kterou vyráběly ústavy wermachtu pro výzkum skvrnitého tyfu a virových nemocí v Krakově a Lembergu, neměla dostatečnou účinnost, měly být pomocí pokusů na lidech vyvinuty nové očkovací látky a séra."Výzkumný ústav"v Buchenwaldu, vedený táborovým lékařem a důstojníkem SS Erwinem Ding-Schulerem (*1912-1947),se snažil získat pro spolupráci i tam vězněné zahraniční vědce.


V koncentračním táboře v Dachau, se od února 1942 na vězních zkoučely účinky podmínek při výškových letech. S povolením říšského velitele SS Heinricha Himmlera, vedl zkoušky štábní lékař Luftwafe a důstojník SS Sigmund Rascher (*1909-1945).Výzkum měl ozřejmit reakci lidského organizmu na náhlý pokles atmosférického tlaku a obsahu kyslíku ve vzduchu, při letu ve výšce 12 000metrů. V podtlakových komorách zemřelo až 80 osob z 200 věznů, kteří byli přinuceni k nedobrovolné účasti na "výzkumu". Zástupci vrchního velení Luftwafe pokračování těchto pokusů zamítli.
Od 15.srpna 1942prováděl Rascher pokusy s podchlazením organizmu. Až tři hodiny byly pokusné osoby ponořeny do ledové lázně, jindy stály nahé venku při teplotách kolem bodu mrazu.Zemřela přibližně třetina z 300. pokusných osob.


Od července 1942 do září 1943 se v koncentračním táboře Ravensbruck, prováděly pokusy se sulfonamidy na úmyslně zraněných vězních. Pokusy prováděl osobní Himmlerův lékař Karl Gebhardt (*1887-1947). Měl jimy objasnit některé okolnosti smrti R.Heydricha, po atentátu spáchaném čs. parašutisty. 60 Polských mužů a 15 žen bylo infikováno původcem plynaté sněti. Před tím zranováni tak, aby ránu bylo možné co nejsnadněji infikovat. Všichni zahynuli.


Rasově biologické bludy a další zcestné pohnutky, vedly prof. gynekologie člena SS Carla Clauberga (*1898-1957) v Osvětimském táboře, k pokusům sterilizace žen bez nutnosti operačního výkonu. Např. vstřikováním formalínu do dělohy. Podkladem těchto snah, byla představa masové sterilizace žen "cizích národností ", především židovek.
Nejotřesnější je ovšem případ lékaře SS Josefa Mengeleho (*1911-1979), od května 1943 zodpovědného za ženskou část koncentračního tábora Osvětim. Prováděl pokusy na dětech, nejraději dvojčatech, pokud možno jednovaječných, hlavně židovského a romského původu.
Prováděly se též pokusy s vyhladověním, reakce organizmu na popáleniny a jiné pokusy, hlavně pro potřeby armády.


Na pokusech na lidech se podílelo kolem 300 nacistických lékařů. Větčina se vyhla soudu sebevraždou či útěkem. Např. Josef Mengele, doktor smrt či anděl smrti,který si spokojeně dožil kdesi v Brazílii.


Před soudem v Norimberku stanulo pouze 23 lékařů a osob zodpovědných za provádění eutanázie, nebo jiných vedoucích nacistických orgánů.
9 obžalovaných odsouzeno k odnětí svobody.
7 obžalovaných bylo zproštěno obžaloby.
7 obžalovaných odsouzeno k trestu smrti oběšením:


-Viktor Brack
-Karl Brandt
-Rudolf Brandt
-Karl Gebhardt
-Waldemar Hoven
-Joachim Mrugowsky
-Wolfram Sievers
Zdroj: Kronika medicíny,Fortuna Print
Nacistické pokusy na lidech během 2. sv. války - Pokusy na dětech-popálení a hladobění.

Pokusy na dětech-popálení a hladobění.
URL CZ: https://www.valka.cz/Nacisticke-pokusy-na-lidech-behem-2-sv-valky-t15425#57632Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Nacisticke-pokusy-na-lidech-behem-2-sv-valky-t15425#57632Version : 0
děti z Birkenau
URL CZ: https://www.valka.cz/Nacisticke-pokusy-na-lidech-behem-2-sv-valky-t15425#60403Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Nacisticke-pokusy-na-lidech-behem-2-sv-valky-t15425#60403Version : 0
pokusy na lidech
URL CZ: https://www.valka.cz/Nacisticke-pokusy-na-lidech-behem-2-sv-valky-t15425#60405Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Nacisticke-pokusy-na-lidech-behem-2-sv-valky-t15425#60405Version : 0
pokusy na lidech
URL CZ: https://www.valka.cz/Nacisticke-pokusy-na-lidech-behem-2-sv-valky-t15425#60406Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Nacisticke-pokusy-na-lidech-behem-2-sv-valky-t15425#60406Version : 0
Osvětim
URL CZ: https://www.valka.cz/Nacisticke-pokusy-na-lidech-behem-2-sv-valky-t15425#60407Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Nacisticke-pokusy-na-lidech-behem-2-sv-valky-t15425#60407Version : 0
jasně,chápu....
fotky jsou z knihy Továrna na smrt-dokument o Osvětimi-Birkenau
autoři:Ota Kraus-Erich Kulka
Naše vojsko-Praha 1964


problém je v tom,že tam nejsou žádné rozumné a odborné popisky.Nejsem lékař, ale vidim tam snad to,že žena má odpreparované prsní bradavky a snad je provedena i liposunkce s následným odnětím kožní tkáně..
Na další fotografii je u ženy odejmut komletně celý lýtkový sval až po klubní lůžko..(možná příprava pro zavedení infekce?)....celé to sledovalo pokus o poznání regenerace kožní tkáně a končetin,či poškozeného svalstva..(využito např.u popálených tankistů nebo pilotů)


jedná se pravděpodobně o "práci"Horsta Schumanna,který mj.prováděl sterilizační pokusy paprsky X (rentgen) i v Ravensbrucku a Osvětimi.Nikdy nebyl dopaden.
URL CZ: https://www.valka.cz/Nacisticke-pokusy-na-lidech-behem-2-sv-valky-t15425#60597Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Nacisticke-pokusy-na-lidech-behem-2-sv-valky-t15425#60597Version : 0
to Petr druhý problém je že ty fotky v knize mají nejspíš copyright tedy autorské právo je na nějakou osobu.
Pokusy byly podstatně rozsáhlejší, a smyslem třeba těch mengeleho bylo získání porovnatelných podkladů (proto jednovaječná dvojčata) o tom že jde o zrůdnost se nemá cenu bavit to je asi každému jasné, bohužel po výsledcích sáhli všechny vítězné mocnosti (hlavně po výsledcích podchlazení a barometrické komory (možná i po dalších ), ale podobné výzkumy na lidech neskončili s koncem WWII pokračovali minimálně v SSSR a i v USA i dlouho po válce. V USA byly například užíváni "odpírači" služby se zbraní a v některých případech i vězni například k výzkumu halucinogenů na psychyku nepřítele, šlo sice nominálně o dobrovolníky ale dobrovolnost byla podmíněna poněkud zvláštně prominutím trestu. v SSSR výzkum běžel po více liniích a ví se o něm dost málo ale byli užívány osoby z ústavů pro duševně nemocné a zřejmě i vězni.
URL CZ: https://www.valka.cz/Nacisticke-pokusy-na-lidech-behem-2-sv-valky-t15425#60954Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Nacisticke-pokusy-na-lidech-behem-2-sv-valky-t15425#60954Version : 0
V dokumentu ze serie Hitlerovi muzi, dil:Mengele - doktor smrt jsem videl ze Mengele napriklad dve deti sesil k sobe-tj. propojil cevy,travici soustavu..., aby videl jak se bude chovat vlastne zdvojeny organismus.
URL CZ: https://www.valka.cz/Nacisticke-pokusy-na-lidech-behem-2-sv-valky-t15425#62277Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Nacisticke-pokusy-na-lidech-behem-2-sv-valky-t15425#62277Version : 0
Těmito nelidskými pokusy muselo projít mnoho lidí. Velice by mě zajímal názor člověka, který nějaký pokus přežil a pak zjistil, že věčina doktorů nebyla odsouzena. Takto ohavné činy nemůže dělat normální člověk.
URL CZ: https://www.valka.cz/Nacisticke-pokusy-na-lidech-behem-2-sv-valky-t15425#64149Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Nacisticke-pokusy-na-lidech-behem-2-sv-valky-t15425#64149Version : 0
to Jana nechci ti brát iluze, ale nejhorší je právě to že to BYLY normální lidé, jen si dokázali svou "práci" morálně zdůvodnit. A pokud se zajímáš o pocity lidí kteří něčím podobným prošli nemusíš ani chodit tak daleko podobní "lékaři" přeci byli i u nás v lágrech pro politické vězně, stačí se tedy zeptat nějakého z lidí co to přežil jak se dívá na to že tihle "doktoři" dnes za svou činnost berou důchod, já totiž vidím jen velmi malý rozdíl mezi tím co dělali náckové v německu a komouši u nás. Ostatně podobné věci byť v menší míře a ne na dětech se děly i tady, jen se o nich nemluví.
Ono i s tím mluvením je to u těch nácků dost složité, sice je všichni odsuzují, ale z jejich výsledků se vychází.
URL CZ: https://www.valka.cz/Nacisticke-pokusy-na-lidech-behem-2-sv-valky-t15425#64175Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Nacisticke-pokusy-na-lidech-behem-2-sv-valky-t15425#64175Version : 0
já nemám nějaké iluze, ale mluvila jsem s několika lidmi, kteří byli v koncentračním táboře a není o co stát. Ale je zvláštní, že lékař, který složí přísahu pak rozděluje lidi podle pleti. Tyhle pokusi přispěli mnoho do vědy, ale četla jsem si publikaci, která se týkala život lékaře, který prováděl tyto pokusi a je nespravedlivé, že si žije skvěle. My se na to díváme jinak, ale jak se asi cítí oběti ??? Vojáci, kteří pracovali v táboře a odmítli rozkaz, byli zastřeleni a nevěřím, že takový přístup byl i u lékařů.
Mnoho nácků je pyšných na tyto lékaře a tábory. Mnoho jich na konci války v zajetí vyprávělo co se tam dělo a byli na to hrdí. Já bych je chtěla pochopit. Hitlera člověk pochopí po přečtení jeho knihy, ale tohle asi nikdy.
URL CZ: https://www.valka.cz/Nacisticke-pokusy-na-lidech-behem-2-sv-valky-t15425#65842Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Nacisticke-pokusy-na-lidech-behem-2-sv-valky-t15425#65842Version : 0
to Jana souhlasím s tím že ti "lékaři" jsou jednoznačně zločinci, to že výsledky jejich pokusů možná zachránily někoho jiného je podle mne jen velmi chabá omluva a v mých očích to jejich vinu nijak nezmenšuje. Bohužel to že je někdo lékař z něj nedělá jiného člověka, a uvědom si že lékaři v jiných dobách třeba vlastnili otroky, takže dělení lidí podle čehokoli není vynálezem moderní doby. Horší je že o modernějších pokusech z dob nedávno minulých se pro jistotu nemluví (myslím třeba US pokusy s LSD a STP na "odmítačích služby" prováděné ve Fort Detrick, nebo ještě méně známé pokusy rusů) ostatně i dnes se tyto pokusy dějí, stačí se podívat o týden zpět na to co se stalo v Sůdánu kde se souhlasem tamní vlády na vesničanech testovala Sýrie své zbraně.
URL CZ: https://www.valka.cz/Nacisticke-pokusy-na-lidech-behem-2-sv-valky-t15425#65862Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Nacisticke-pokusy-na-lidech-behem-2-sv-valky-t15425#65862Version : 0

Citace - jana :

já nemám nějaké iluze, ale mluvila jsem s několika lidmi, kteří byli v koncentračním táboře a není o co stát. Ale je zvláštní, že lékař, který složí přísahu pak rozděluje lidi podle pleti.


Lékaři sloužící v koncentráku (myslím tím právě ty, keří pokusy prováděli)byli mimo jiné i nacisti. Tak proč se divit rasismu? Myslím,že neni takový problém jejich odporné počínání pochopit. Lékařský diplom z nikoho nedělá lepšího člověka. Bohužel ani slib Sad . To platí i v dnešní době. Většina lékařu nevykonává své povolání z humáních pohnutek, jak se většinou tvrdí.
URL CZ: https://www.valka.cz/Nacisticke-pokusy-na-lidech-behem-2-sv-valky-t15425#66002Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Nacisticke-pokusy-na-lidech-behem-2-sv-valky-t15425#66002Version : 0
Howgh ! Složením lékařské Hippokratovy přísahy se nikdo nestává andělem. Medicína je business jako každý jiný.
URL CZ: https://www.valka.cz/Nacisticke-pokusy-na-lidech-behem-2-sv-valky-t15425#66017Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Nacisticke-pokusy-na-lidech-behem-2-sv-valky-t15425#66017Version : 0
Stojí za zmínku, že v Dachau se prováděly i pokusy s pitím mořské vody. Rovněž se pro většinu staly smrtelnými.
URL CZ: https://www.valka.cz/Nacisticke-pokusy-na-lidech-behem-2-sv-valky-t15425#69443Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Nacisticke-pokusy-na-lidech-behem-2-sv-valky-t15425#69443Version : 0
tak tato masineria smrti bola jedno z toho najhorsieho, co kedy na Zemi vzniklo. Myslim, ze sa tu dokonale ukazal mechanizmus, ked sa k moci dokazali dostat uplne nenapadni ludia, ktorych by ste si v normalnom zivote vobec nevsimli alebo sa nad nimi vobec nezamysleli. ci uz zacneme zlocincom H. Himmlerom az po posledneho doktora v KL.
Prave taketo prispevky a fotky by sa mali co najviac "propagovat", aby ludia nikdy nezabudli, na ake zvierata sa dokazu pri urcitych podmienkach zmenit a ako dokazu nicit inych ludi. je to naozaj smutne a tragicke a je len skoda, ze sa nepodarilo dostat viac tychto vrahov a popravit ich na vystrahu.
URL CZ: https://www.valka.cz/Nacisticke-pokusy-na-lidech-behem-2-sv-valky-t15425#69536Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Nacisticke-pokusy-na-lidech-behem-2-sv-valky-t15425#69536Version : 0
To Shakal: poprava je na nic, jak už bylo řečeno v "pohádce" Dračí srdce:"Smrt je vysvobození". Dokázal bych si představit daleko horší testy, ale to bych se choval stejně jako ty, které odsuzuji.
URL CZ: https://www.valka.cz/Nacisticke-pokusy-na-lidech-behem-2-sv-valky-t15425#69537Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Nacisticke-pokusy-na-lidech-behem-2-sv-valky-t15425#69537Version : 0
ide o to, ze ked takychto ludi nechas vo vazeni, iba nadalej vyuzivaju spolocnost. preto som za ich popravu. a kedze som veriaci,-verim ze sa im to v momente smrti vsetko zrata. myslim ze ine tresty ako mucenie a ja neviem co este su na urovni barbarov z kmena v amazonke.
mozno by bolo riesenim nasadit takychto veznov do pracovnych ciat v naozaj pre spolocnost prospesnych projektoch...
ale tu uz preberame otazky obhajoby/resp. neobhajoby trestu smrti a podne a nerad by som sklzol na tutuo temu, kedze sme na fore o vojnach a historii.
URL CZ: https://www.valka.cz/Nacisticke-pokusy-na-lidech-behem-2-sv-valky-t15425#69562Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Nacisticke-pokusy-na-lidech-behem-2-sv-valky-t15425#69562Version : 0
Vím, ale jen něco málo:
Racherovy podchlazovací a výškové pokusy pro záchranu ztroskotaných letců i námořníků už byly zmíněny.
Protože pití mořské vody je nemožné, tedy nejen ze zdravotních důvodů, ale i z chuťových, vymyslel ing. Berka (Vídeň) Berkatit, který vodu dělal přijatelnější chuti, ale neodsoloval ji. Slaná voda trvale poškozuje zdraví a vyvolává čím dál větší žízeň. Šéf zdravotnictví Luftwaffe Scgroder požádal Himlera o zdravé lidi a provedení pokusů v KL Dachau (kvůli laboratořím-vybavení,...) Byli vybráni cikáni z Osvětimi a pro srovnání, kvůli odlišné rase, i pár jińých. Pokusným osobám dr.Beigelbock sliboval jidlo a přidělení na dobra komanda, tvrdil, že pokusy nebudou nebezpečné. Několik dní dostávali leteckou stravu a Beigelbock jim prováděl vyšetření např. krev, moč, atp. Potom dostali balíček pro ztroskotance. Byli rozděleni do 5 skupin - 1.bez jídla a pití, 2. 1l vody s úpravou podle dr. Schafera (chemické odsolení, nutnost filtr.zař,...) 3. obyčejnou mořskou vodu 4.dostávala 0,5l vody s Berkatitem 5.1l takové vody. Lidi křičeli a žebrali o vodu.Těm co odmítali, byla voda lita rovnou do žaludku hadicí, prováděna punkce jater. Po pokusech dostali potvrzení, že na několik dní nemají být řazeni do práce, ale to bylo vše. Veškeré sliby samozřejmě neplatily a co se s lidmi dělo dál nikoho nezajímalo. Během pokusů nezemřel nikdo, ale trvalé zdravotní následky zůstaly.
URL CZ: https://www.valka.cz/Nacisticke-pokusy-na-lidech-behem-2-sv-valky-t15425#69688Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Nacisticke-pokusy-na-lidech-behem-2-sv-valky-t15425#69688Version : 0
to Jana
No pokud chápeš Hitlera tak není těžké pochopit tyhle lidi ... všechny je spojovala jedna a ta samá věc : od mládí podněcovaný antisemitismus, který jim doslova prorostl až do mozku. Možná tě to překvapí ale většina těchto lidí ( mluvím o lékařích a SS obecně ) byla naprosto psychicky zdráva a inteligenčně a kulturně na vysoké úrovni. Např Josef Mengele byl velice uznávaný lékař, vědec a působil dojmem solidního a upraveného muže s příjemným vystupováním. Něco jsem o tomhle četl a zajímavé je, že se nikdy před tím , než přijel do Osvětimi nechoval jako sadista, dokonce nikdy nejevil žádné známky násilí atd. Ale člověk se na takovém místě jako je Osvětim prostě změní .. jak potvrdilo hodně lidí. Prostě v sobě objevíte vlastnosti, které byste za normálních okolností nikdy nenašli .. Nechci tímhle v žádném případě tyhle lidi nějak obhajovat, ale je zajímavé se nad tímhle trochu zamyslet a nejenom se na to dívat pořád z jednoho pohledu. a sice , že esesáci byli červenolícé zuřívé prskající obludy


Zkrátka a dobře nenávist vůči Židům byla u nacistů tak silná, a zakořeněná , že se k nim chovali hůře než ke zvířatům. Což je šokující a těžko pochopitelné.
Ale zdaleka to tak nebylo jenom u Hitlera, nebo jeho pohlavárů... (usíme si uvědomit že Židé byli pronásledováni už od starověku ... a antisemitismus v různých formách nás provází celou historií a vypadá to , že Židé se svých problémů nikdy nezbaví..) Židé byli trnem v oku většině lidí v té době ... hlavně ve střední Evropě, kam masově migrovali. Jednoduše seděli na penězích a to se v těch těžkých dobách chudoby nikomu nelíbilo ... no abych to nějak ukončil, protože tady tlachám furt to samé dokola , ještě bych zmínil výrok Adolfa Eichmana, který před svou smrtí prohlásil, že vědomí toho, že se podílel na vyvražďování milionů Židů, mu dává takové zadostiučinění, "že skočí do hrobu samý smích". .. to prostě mluví samo za sebe Sad
URL CZ: https://www.valka.cz/Nacisticke-pokusy-na-lidech-behem-2-sv-valky-t15425#123519Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Nacisticke-pokusy-na-lidech-behem-2-sv-valky-t15425#123519Version : 0
2 AbS0luT:


Židé že na tom byli nejhůře ve střední Evropě a že seděli na penězích ? Ach ta klišé. Býti Židem, moc bych se třeba nehrnul na Ukrajinu (ostatně HiWi velmi ochotní pomáhat při holocaustu a složení z ukrajinských, lotyšských a litevských dobrovolníků cvičených v Trawnikách jsou názorným příkladem vztahu těchto národů k Židům - oproti tomu takové středoevropské Československo Wink - nesrovnatelné; BTW: Kdepak nám vzniklo slovo "pogrom" Smile ). A to o těch penězích: To, že několik židů bylo z kruhů velkoprůmyslu a bankovnictví je sice pravda a že jich hodně bylo v dobrém zajištěném postavení jako advokáti, soukromí lékaři apod. taky, ale obrovská masa "Ostjuden" na tom byla značně sociálně nedobře (nemluvě o tom, jaké jsou příčiny toho, že se ti bohatí Židé věnovali zrovna svobodným povoláním a finančnictví).
URL CZ: https://www.valka.cz/Nacisticke-pokusy-na-lidech-behem-2-sv-valky-t15425#123522Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Nacisticke-pokusy-na-lidech-behem-2-sv-valky-t15425#123522Version : 0
MOD
Jasný máš pravdu .. já jsem se zabýval jenom Evropou ... proto jsem zmínil střední Evropu ... ( šlo mi hlavně o Německo). Podmínky na Ukrajině a v Rusku za Německé invaze byly naprosto otřesné a Německá politika livkvidování židů na východní frontě je proslulá stejně jako koncentrační tábory a tábory smrti.


A k těm Židům : to ,že seděli na penězích, sice klišé je, ale tenkrát to určitě bylo klišé které se bralo hodně vážně .. tohle prostě bylo v podvědomí lidí. A co říkáš na to : že Židé mohli za vypuknutí WW1 i za prohru Německa .. a že se angažovali ve světové politice a chtěli ovládnout svět ... Tomu já říkám klišé ... Smile
URL CZ: https://www.valka.cz/Nacisticke-pokusy-na-lidech-behem-2-sv-valky-t15425#123567Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Nacisticke-pokusy-na-lidech-behem-2-sv-valky-t15425#123567Version : 0
2 AbS0luT:


Já neměl na mysli východní Evropu po vpádu Němců - tam je to zcela jasné. Já myslel tuto část Evropy i před vpádem Němců (a v této souvislosti třeba i Rumunů - viz Oděssa).


Jo a nemyslim tim jen několik let před vpádem, ale beru to v delším spektru (i pár století nazpět Smile ).
URL CZ: https://www.valka.cz/Nacisticke-pokusy-na-lidech-behem-2-sv-valky-t15425#123600Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Nacisticke-pokusy-na-lidech-behem-2-sv-valky-t15425#123600Version : 0
MOD
Ku mne sa dostala informacia ,ze vazni v KL boli nuteni chodit dokola v novych vojenskych topankach aby vojaci na fronte dostali uz rozchodene topanky.
Neviem ci je to fama alebo ci sa to zaklada na pravde.
URL CZ: https://www.valka.cz/Nacisticke-pokusy-na-lidech-behem-2-sv-valky-t15425#129722Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Nacisticke-pokusy-na-lidech-behem-2-sv-valky-t15425#129722Version : 0
No tak to musí být skoro určitě fáma - vždyť si vem v jakých žili podmínkách - hygiena, nemoci ... a určitě i ty kožní a nehledě na to že v jakkýchkoliv táborech se dosti ubíralo na váze, a tedy i to bylo vidět na nohách (včetně chodidel) - takže by tito vězni určitě stěží vychodili boty v kterých by měli dostatek místa, ale je možné že vězňům z řad např. RA, kteří byli zavražděni bylo krom oblečení brány i boty - a ty lepší - pochopitelně pak mohli třeba putovat na frontu (nebo jim ty boty třeba mohli brát i okamžitě po příchodu) - ale to už jsou jen úvahy bez znalostí potřebných dat a údajů.
URL CZ: https://www.valka.cz/Nacisticke-pokusy-na-lidech-behem-2-sv-valky-t15425#129805Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Nacisticke-pokusy-na-lidech-behem-2-sv-valky-t15425#129805Version : 0
to Sallet myslím že je to hloupost (ten kdo dostal na vojně kanady ti to nejspíš potvrdí) ono i když dostaneš boty po někom tak to neznamená že jsou "vyšlápnuté" prostě jde o to že kožená bota se musí naformovat podle nohy která v ní chodí tak aby noha v ní nebyla ani volná (z toho jsou odřeniny) ani stísněná (z toho jsou otlaky) takže to že někomu dáš své boty ti moc nepomůže, má totiž jinak stavěnou nohu a třeba širší než ty (takže botu roztahne do šířky) ale ty máš zase třeba vyšší nárt, takže skončíš s tím že máš botu která tě v nártu tlačí a na šířku v ní "kloktáš". Jediné co bys takhle dosáhl by mohlo být že boty změknou (to ale zkušení vědí jde dosáhnout mnohem hygieničtěji a snáz použitím tepla a mazadla Smile ) proto tohle je zřejmě nesmysl. Pokud jsem četl o těchto táborech tak vězňové nosili buď vlastní boty nebo (pokud jim byly odebrány při příchodu) tak dřeváky.
URL CZ: https://www.valka.cz/Nacisticke-pokusy-na-lidech-behem-2-sv-valky-t15425#129819Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Nacisticke-pokusy-na-lidech-behem-2-sv-valky-t15425#129819Version : 0
Tiez som nemal o hygienickych pomeroch v koncentracnych taboroch Tretej rise prilisne iluzie ,ale v pamatiach ruskeho delostrelca Nikolay Tarasovich Kolesnika vazneneho v Mauthausene som sa docital nasledovne :

The Germans paid close attention to hygiene in the camp! There were no rats, fleas, lice, or other parasites. They monitored to ensure that no epidemics broke out.


Nemci prisne dbali na hygienu v tabore! Neboli tu ziadne potkany, blchy, vsi alebo ine parazity. Monitorovali (hygienu) aby zamedzili prepuknutiu epidemie.


Zdroj:
www.iremember.ru


Aj tu zrejme platila povestna nemecka pedantnost.
Napriek tomu si tiez myslim ze s tymi vojenskymi botami to bude asi fama.
URL CZ: https://www.valka.cz/Nacisticke-pokusy-na-lidech-behem-2-sv-valky-t15425#129916Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Nacisticke-pokusy-na-lidech-behem-2-sv-valky-t15425#129916Version : 0
Pozor rozlišuj mezi hygienou tábora a třeba tím co máš na nohou, v lágrech obecně byla hygiena vyžadována kvůli nemocem, ale ani tak se nevyhnuli (hlavně na konci) epidemiím. Ono ale nemít krysy a chytit třeba plíseň je rozdíl (a ta plíseň je pro pěšáka problém Sad )
URL CZ: https://www.valka.cz/Nacisticke-pokusy-na-lidech-behem-2-sv-valky-t15425#129926Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Nacisticke-pokusy-na-lidech-behem-2-sv-valky-t15425#129926Version : 0
Dvě fota experimentů v KL Dachau:
Nacistické pokusy na lidech během 2. sv. války - Experiment s mořskou vodou na rumunském cikánovi v Dachau, 1944

Experiment s mořskou vodou na rumunském cikánovi v Dachau, 1944
Nacistické pokusy na lidech během 2. sv. války - Experiment s ledovou vodou v Dachau

Experiment s ledovou vodou v Dachau
URL CZ: https://www.valka.cz/Nacisticke-pokusy-na-lidech-behem-2-sv-valky-t15425#131785Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Nacisticke-pokusy-na-lidech-behem-2-sv-valky-t15425#131785Version : 0
MOD
Diskuse
jo to je hnus,ale taky sem slysel,ze treba zkouseli striknout do zil benzin a chteli vedet co to s clovekem udela,nebo prej se stalo ze vzali maly dite a posadili ho do lihu na nakou dobu,no a koukali co to s kuzi udela
URL CZ: https://www.valka.cz/Nacisticke-pokusy-na-lidech-behem-2-sv-valky-t15425#57654Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Nacisticke-pokusy-na-lidech-behem-2-sv-valky-t15425#57654Version : 0
Pochopit to nelze, zrůdnost systému snad nebyla v tom,že šlo jen o Židy, pokusy se prováděli i na jiných rasách .
Všem doporučuji film "Eichman" - výpověd či rozhovory jednoho zcela obyčejného Němce, který měl tu moc a sílu, že Židy nechtěl chápat jako lidskou rasu. Je tam i snímek, kdy zastřelil malé mimino ( neprokázáno ), on a jeho sekce .Ne všichni to zvládli, existuje i doklad o tom, že když radní Dachau prošli exkurzi táborem, několik jich spáchalo sebevraždu .
Eichmanova výpověd v Izraeli by Vám všem mohla trochu pochopit o co vlastně šlo .
URL CZ: https://www.valka.cz/Nacisticke-pokusy-na-lidech-behem-2-sv-valky-t15425#349731Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Nacisticke-pokusy-na-lidech-behem-2-sv-valky-t15425#349731Version : 0