Main Menu
User Menu
Reklama

Nacionálněsocialistický svaz právníků

National Socialist Association of German Legal Professionals

Nationalsozialistischer Rechtswahrerbund

Nationalsozialistischer Rechtswahrerbund (NSRB)
Nacionálněsocialistický svaz právníků- k NSDAP přidružená organizace
(Založeno během linkování)
URL : https://www.valka.cz/Nacionalnesocialisticky-svaz-pravniku-t68629#240590Verze : 0
MOD
Národnosocialistický zväz ochrancov práva
Nationalsozialistischer Rechtswahrerbund (NSRB)Odborová organizácia NSDAP. Vznikol zo Zväzu národnosocialistických nemeckých právnikov (BNSDJ) a do roku 1933 bol združením pre právnu ochranu členov strany. Po prebratí moci nacistami bol využívaný na školenie právnikov a najmä na podriaďovanie práva jednotnej línii (Gleichschaltung).zdroj:
vlastné poznámky
URL : https://www.valka.cz/Nacionalnesocialisticky-svaz-pravniku-t68629#240600Verze : 0
MOD
odborová nebo spíše oborová ? Smile
URL : https://www.valka.cz/Nacionalnesocialisticky-svaz-pravniku-t68629#241390Verze : 0
MOD