Main Menu
User Menu
Reklama

Nacionálněsocialistický letecký sbor

National Socialist Flyers Corps

Národnosocialistický letecký zbor

Nationalsozialistisches Fliegerkorps (NSFK)

Nacionálněsocialistický letecký sbor
Nationalsozialistisches Fliegerkorps (NSFK)NSFK (Nationalsozialistischen Fliegerkorps) – polovojenská organizace školící mládež na piloty, navigátory, parašutisty a další letecký personál .Táto organizace byla zázemím a zdrojem kádru budoucí Luftwaffe. Svou strukturou a organizaci byla stejně jako NSKK (Nacionálněsocialistický motorový sbor) vzorována na SA . Členství v NSFK bylo dobrovolné. Příslušníkům NSFK bylo však zakázáno členství v jiných organizacích jako SS, SA nebo NSKK.


NSFK byla založená v lednu 1932 v době kdy Versailleská mírová smlouva zakazovala Německu vojenské letectvo a nahradila organizaci DLV (Deutsche Luftsport Verband) zrušenou Hitlerovým výnosem v roce 1937. Tím se NSFK stala jedinou legální leteckou organizaci Německé Říše. Letecký sport bylo poté možno provozovat jen v rámci stranických aktivit a v Luftwaffe.
Nacionálněsocialistický letecký sbor velmi blízce spolupracoval s Mladými letci Hitlerjugend. Výcvik NSFK zahrnoval celé spektrum činnosti úzce spjatých s letectvím, od modelářství, stavby kluzáků až po letecký výcvik na kluzácích, motorových letounech, včetně kursu balonového létání. Tímto způsobem byl umožněn talentovaným mladým lidem bezplatný pilotní výcvik.


NSFK byl podřízen ministerstvu letectví, náčelníkem sboru byl v letech 1937-1943 generál Friedrich Christiansen jehož v letech 1943-1945 nahradil generál Alfred Keller. Během druhé světové války vykonávali příslušníci NSFK službu u protivzdušné obrany říše.


NSFK byl rozdělen do tří hlavních sekci :
- sekce plachtařská
- sekce motorového létání
- sekce balonového létání


NSFK vlastnil úhrnem šestnáct plachtařských škol a čtyři větší školy (Reichssegelschulen). NSFK také zpravoval lyžařskou školu u Zell-am-See v Rakousku.Hodnosti NSFK:


NSFK-Korpsführer
NSFK-Obergruppenführer
NSFK-Gruppenführer
NSFK-Brigadeführer
NSFK-Oberführer
NSFK-Standartenführer
NSFK-Obersturmbannführer
NSFK-Sturmbannführer
NSFK-Hauptsturmführer
NSFK-Obersturmführer
NSFK-Sturmführer
NSFK-Haupttruppführer
NSFK-Obertruppführer
NSFK-Truppführer
NSFK-Oberscharführer
NSFK-Scharführer
NSFK-Rottenführer
NSFK-Sturmmann
NSFK-Mann


Organizační struktura NSFK :

Skupina[/color]Sídlo Velitel
Gruppe 1 Ostland Königsberg Ewald Oppermann
Gruppe 2 Nord Stettin Friedrich-Wilhelm Frodien
Gruppe 3 Nordwest Hamburg Harry von Bülow
Gruppe 4 Berlin Berlin Carl Saucke
Gruppe 5 Wartheland Posen Arno Kehrberg
Gruppe 6 Schlesien Breslau Gerhard Sporleder
Gruppe 7 Elbe-Saale Dresden Otto Zimmermann
Gruppe 8 Mitte Eschwege Elmar von Eschwege
Gruppe 9 Weser-Elbe Hannover Erwin Kratz
Gruppe 10 Westfalen Dortmund Heinrich Sieler
Gruppe 11 Hessen-Westmark Darmstadt Otto von Molitor
Gruppe 12 Niederrhein Essen Hans-Herbert Eggersh
Gruppe 13 Main-Donau Nürnberg Carl Croneiß
Gruppe 14 Bayern-Süd München Carl Braun
Gruppe 15 Schwaben Stuttgart Friedrich-Wilhelm Erbacher
Gruppe 16 Südwest Karlsruhe Zahn
Gruppe 17 Ostmark Wien Simmer
Zdroje:
Třetí říše a druhá světová válka
Lexikon Německého Nacionálního Socialismu 1939-1945
Friedemann Bedűrftig
Prostor 2004
ISBN 80-7260-109-1


de.wikipedia.org
http://www.axishistory.com/index.php?id=2872
http://www.danielsww2.com/
URL : https://www.valka.cz/Nacionalnesocialisticky-letecky-sbor-t68794#241388Verze : 0
MOD
Nationalsozialistisches Fliegerkorps
Nacionálněsocialistický letecký sbor - zdroj: en.wikipedia.org

zdroj: en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Nacionalnesocialisticky-letecky-sbor-t68794#597051Verze : 1
MOD