Main Menu
User Menu

Nacionálněsocialistická péče o blaho lidu

National Socialist People's Welfare

Nationalsozialistische Volkswohlfahrt

Nationalsozialistische Volkswohlfahrt (NSV)
Nacionálněsocialistická péče o blaho lidu- k NSDAP přidružená organizace
(Založeno během linkování)
URL : https://www.valka.cz/Nacionalnesocialisticka-pece-o-blaho-lidu-t68612#240571Verze : 0
MOD
Národnosocialistická organizácia pre dobročinnosť
Nationalsozialistische Volkswohlfahrt (NSV)
Vznikla nariadením A. Hitlera zo dňa 3.5.1933 a od 29.3.1935 sa stala pridruženou organizáciou NSDAP, pričom prevzala aj jej regionálne členenie. Viedol ju SS-Gruppenführer Erich Hilgenfeldt a v roku 1938 mala 11 mil. členov.


Okrem nej existovali aj ďalšie charitatívne, najmä cirkevné, organizácie, avšak dňa 22.8.1944 Hitler rozhodol o tom, že NSV bude jediným „nositeľom starostlivosti o národ“. Okrem podpory chudobným spadali do jej činnosti i zdravotné poradenstvo a starostlivosť, liečebné procedúry, hromadné vyšetrenia, podpora umelcov trpiacich nedostatkom, staničná služba, potravinová pomoc, starostlivosť o deti a mládež, rekreácie na vidieku.zdroj:
vlastné poznámky
URL : https://www.valka.cz/Nacionalnesocialisticka-pece-o-blaho-lidu-t68612#240601Verze : 0
MOD