Main Menu
User Menu
Reklama

Nabukadnezar I.

Král Nabukadnezar I.


Nabukadnezar (Akkadsky Nabú-kú-durrí-usur). Vládl v letech 1125 - 1104 př.n.l. jako čtvrtý vládce II. dynastie z Isinu (vládla v Babylonii ve 12. a 11. století př.n.l.). Honosil se vítězstvími nad Lullbelijci a obyvateli Amurru (vítězství na východu i západě Babylonie), avšak jejich podmanění nebylo trvalé, protože na severu se opět vynořil mocný soupeř v podobě Asýrie, především po nástupu krále Tiglatpilesara I. na trůn. Zaměřil své výbuje (snad dva) též proti Elamu, kde tehdy vládl slabý a nerozhodný panovník. Při tomto tažení se mu podařilo ukořistit a zpět do Babylónu dovést posvánou sochu boha Marduka, odvlečenou dříve Elamským vládcem Kudur-Nahhuntem.


Zdroj:
Prosecký, Jiří. Heller, Jan. Charvát, Petr. Nováková, Nea. Peečířová, Jana. Pecha, Lukáš. Sadek, Vladimír. Součková, Jana. Encyklopedie Starověkého Předního Východu
Praha: Libri 1999 ISBN 80-85983-58-3
URL : https://www.valka.cz/Nabukadnezar-I-t66916#236643Verze : 0
Reklama