Main Menu
User Menu

Náboje - úvod do problematiky, vysvětlení názvosloví

Diskuse
Palné zbraně provázejí lidstvo od středověku, nikoli však náboje, ty jsou "staré" nějakých 160 let a také prodělaly svůj vývoj. Náboje do ručních zbraní lze rozdělit z několika hledisek na př. na náboje pro krátké a dlouhé zbraně, na náboje pro zbraně brokové a kulové, nebo na náboje vojenské, lovecké, sportovní atd. Žádná z těchto kategorií není přesně ohraničena a vzájemně se prolínají. Pomineme-li průmyslové nábojky, cvičné a speciální střelivo, pak se každý náboj skládá ze čtyř částí.
1) Střela, která bývá nejrůznější konstrukce od střel z jednoho druhu materiálu, až třeba po střely čtyřkomponentní.
2) Výmetná slož, dnes v podstatě pouze nitroglycerinový, nebo nitrocelulózvý bezdýmný prach.
3) Zápalka, která výše zmíněný prach zažehne. V současnosti se používají hlavně zápalky systému boxer, berdan, nebo okrajový zápal.
4) Nábojnice různých tvarů, která to všechno drží pohromadě a která může být vyrobena z papíru, plastu, nebo různých kovů vhodných pro zpracování hlubokým postupným tažením.
Ráže náboje je SMLUVNÍM OZNAČENÍM a nemusí udávat žádný skutečný rozměr. Jako příklad uvedu náboje 38 Special a 357 Magnum, kdy střely obou nábojů mají průměr 9,12 mm. Některé náboje mají více názvů (synonym) Jako příklad uvedu náboj 9x19. 9mm Luger, 9mm Para, 9mm Beretta m. 38, DWM 480 C, GR 927 a ještě další názvy pro tentýž náboj. Systém označování ráží je téma na samostatný článek.
Pro identifikaci náboje je důležitých několik znaků. V první řadě jsou to základní rozměry nábojnice to jest průměr dna, průměr nad dnem, délka nábojnice, dále její tvar (válcová, kuželová, lahvicová, s okrajem, s nákružkem a pod.) a v neposlední řadě průměr střely. Jako příklad uvedu náboj 7x57, kdy 7 = ráže v mm a 57 = délka nábojnice rovněž v mm. Celková délka náboje není vodítkem, náboj té samé ráže může mít různě dlouhou střelu. Aby se dal náboj vyrobený ve Finsku vystřelit z italské zbraně (volně zaměňuj země), došlo začátkem 20. stol. v Německu k počátkům normalizace a postupně se dospělo v Evropě k normám CIP. USA mají vlastní normu SAAMI, náboje vyrobené podle obou norem jsou zaměnitelné. Na závěr bych se přimlouval za používání příslušného názvosloví, jelikož hylzna je zkomolenina německé die Hülse a kulka pochází z doby, kdy se do zbraní nabíjely sférické, tedy kulaté střely. bibros
URL : https://www.valka.cz/Naboje-uvod-do-problematiky-vysvetleni-nazvoslovi-t111911#392022Verze : 0

Citace - bibros :

Na závěr bych se přimlouval za používání příslušného názvosloví, jelikož hylzna je zkomolenina německé die Hülse a kulka pochází z doby, kdy se do zbraní nabíjely sférické, tedy kulaté střely. bibros

Já bych se přimlouval za nekomolení příslušných zkomolenin a používání tvaru "hilzna".
1. Německé "ü" neboli "u umlaut" se v češtině čte jako temné i.
2. Souhláska "h" je sice tvrdá, píše se po ní tvrdé y, ale v českých slovech. Slovo "hilzna" je zkomolenina slova německého.
3. Je dost literárních děl, operujících s nábojnicí ve tvaru "hilzna".
URL : https://www.valka.cz/Naboje-uvod-do-problematiky-vysvetleni-nazvoslovi-t111911#392061Verze : 0
Jelikož jsem Čech nikdo mi neříkal nic o "temném i", nevím jak se píše, možná ale že jsem chyběl ve škole když jsme to probírali. Hilzna, stejně jako hylzna je zkomolenina a jaké i (y) se tam napíše nic nemění na podstatě věci. V mnoha literárních dílech budiž mnoho věcí odpuštěno, včetně slov vulgárních a v některých případech zkomolenina podtrhne vypravěčův tón. To ovšem není důvod zkomoleniny používat v odborné literatuře, pokud se ovšem můj článek jeví jako dostatečně odborný. Každopádně děkuji strážci zkomolenin za podnětnou a velmi důležitou připomínku a končím provoláním: Jž nikdy hylzna!
URL : https://www.valka.cz/Naboje-uvod-do-problematiky-vysvetleni-nazvoslovi-t111911#392076Verze : 0
Myslím že jazykový koutek zde zakládat nebudeme, byť jsem se běžně setkal jen se zápisem hilzna. Ale o to jak se to píše opravdu nejde, OBSAHEM a ten je důležitý, je to že podobné germanismy (nebo i rusizmy) je nevhodné používat v jakémkoli odborném textu a v tom má bibros naprostou pravdu.
A jen bych upozornil že diskuze zde budou o věcech odborných, nikoli o tom zda někdo někde nenapsal špatné i, tato část je věnována zbraním a to také budiž obsahem diskuzí, na prohřešky proti češtině buď upozorněte autora pomocí soukromé zprávy, nebo je prostě zkuste nevnímat. V žádném případě zde nebudou vedeny spory okolo toho jestli i má být takové či onaké, Jedinou vyjímkou je případ kdy podobná věc mění obsah (nikoli formu), což ale není tento případ.
URL : https://www.valka.cz/Naboje-uvod-do-problematiky-vysvetleni-nazvoslovi-t111911#392092Verze : 0
Je možno uvést používaný český termín pro anglické headspace jako podstatné jméno (... headspace is the distance ...) i jako sloveso (... used as a verb, headspace refers to the interference ...)?
URL : https://www.valka.cz/Naboje-uvod-do-problematiky-vysvetleni-nazvoslovi-t111911#434564Verze : 0