Main Menu
User Menu

NT-Dandy (NT-D, Spike-ER)

N-TD, niekedy označovaný aj ako NT-D. Tato skratka znamená Nun Tet Dandy, kde prvé dve slova sú hebrejským výrazom pre "protitankový" a Dandy je predchádzajúci názov zbrane. Má dosah 6000 m.


Riadená strela kompletu je tiež vybavená hlavicou navedenia s CCD, alebo IIR a tandemovou bojovou časťou. Aj táto riadená strela letí hornou skupinou uhlov a dopadá na cieľ zhora. PTRK NTD má dvojaký spôsob použitia „vystreľ a zabudni“(Fire & Forget) alebo „vystreľ a pozoruj“(Fire-Observe & Update) - prostredníctvom optických riadiacich povelov prenášaných optickým káblom (vláknom).


Tento PTRK je možné integrovať aj na vrtuľníky. N-TD vznikol predĺžením typu Spike o 300 mm, takže strela má dĺžku cca 1,5 m a hmotnosť 32 kilogramov. Na rozdiel od predchádzajúcich dvoch PTRK však nie je prenosný, teda určený pre montáž na najrôznejších vozidlách.
URL : https://www.valka.cz/NT-Dandy-NT-D-Spike-ER-t40162#153639Verze : 0
MOD