Main Menu
User Menu
MYŠÍ SCHůDKY - schodiště zabudované do strmého armování kontreskarpy, které obráncům umožňovalo přístup ze suchého příkopu na krytou cestu, přímo na schromaždiště.
URL : https://www.valka.cz/Mysi-schudky-t34137#124446Verze : 0