Main Menu
User Menu
     
Název:
Name:
Mykény
Další názvy:
Other Names:
Μυκῆναι
Typ:
Style:
hrad
Stav:
Condition:
zřícenina
Přístupnost:
Accessibility:
přístupno v návštěvních hodinách
Obec:
Municipality:
-
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
00°00'00.00"N 00°00'00.00"E
První písemná zmínka:
First Written Reference :
DD.MM.RRRR
Památky a muzea v okolí:
Places of Interest and Museums in the Vicinity:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
BARBOTIN, Ch., BOVOT, J-L., DELANGE, E., DENOYELLE, M., DESCAMPS, S., HARLE, D., Pierrat, G., ROS, D., VERNEREY, D., 1993 : Egypt a starověké Řesko.
BARTONĚK, A., 1983 : Zlaté Mykény. Praha.
VOLNÝ, Z. (ed.), 2000 : Toulky minulostí světa : Druhý díl. Praha.
Kolektiv autorů, 1979 : Dějiny pravěku a starověku I. část. Praha
https://sk.wikipedia.org/wiki/Myk%C3%A9ny
URL : https://www.valka.cz/Mykeny-t182865#534552Verze : 0
Mykény


Nachází se asi 90 km jihozápadně od Athén.
Součástí hradu v Mykénách jsou i dva šachtové hrobové okruhy – tzv. hrobový okruh „A“ a „B“. Tyto jsou většího stáří než samotný Mykénský hrad, ale jsou do něj zakomponovány. V těchto hrobech byly v 16. století př. n. l. pohřbíváni vládcové Mykén. Pohřebiště byla rozsáhlejší, ale výstavbou hradu jejich část zanikla. Starší okruh „B“, který leží mimo vlastní hrad, byl objeven až v 50. letech 20. století, nejstarší hroby pocházejí až ze středně heladského období, celkem zde bylo 24 osob ve 14 šachtách. Tito jedinci byli bohatě vybaveni – bronzové meče, dýky, nože, zlaté a stříbrné poháry, dalšími šperky a byla nalezena i jedna maska z elektra. Okruh „A“ je mladším, ale také bohatším. Sice ze bylo při 14 pohřbech odkryto jen 6 šachet, ale výčet nálezů je velmi obsáhlý. Jeden z nejbohatších hrobů obsahoval několik set předmětů mj. 2 zlaté koruny, 8 zlatých diadémů, skoro 30 bronzových mečů, 5 zlatých a 10 stříbrných váz, přehršel dalších předmětů z drahých kovů, bronzu, alabastru, fajánse, slonoviny, baltského jantaru ad. Nejkrásnější a nejznámější nálezy jsou však bezesporu 3 zlaté masky, objevitel okruhu „A“ H. Schliemann (Kolektiv autorů, 358), po jejich objevení telegrafoval řeckému králi Jiřímu I., že pohlédnul do tváře krále Agamemnona (nicméně tyto hrobové nálezy se ukázaly o mnoho starší doby Agamemnonovy) (Volný, 7). Šachty v obou kruzích byly na povrchu značeny kamennými stélami (obdélné desky postavené na výšku), většinou zdobenými reliéfními ornamenty nebo scénami z lovu, dostihů, války a soubojů zvířat, neobsahovaly však žádné nápisy (KA, 358).
URL : https://www.valka.cz/Mykeny-t182865#534553Verze : 0