Main Menu
User Menu

Motostřelecké družstvo

Motostrelecké družstvo

MOTOSTŘELECKÉ DRUŽSTVO


nejmenší taktická jednotka motostřeleckého vojska; skládá se zpravidla z několika vojáků vyzbrojených ručními zbraněmi. Je zpravidla součástí motostřelecké čety a přepravuje se samostatně nebo s další jednotkou na bojovém vozidle pěchoty, obrněném transportéru nebo automobilu.


U motostřeleckých jednotek vyzbrojených bojovými vozidly pěchoty /obrněnými transportéry/ pozůstává motostřelecké družstvo z obsluhy, která vede boj z vozidla, a z roje, který vede boj buď z vozidla, nebo po sesednutí i pěšky.


Obsluhu tvoří na bojovém vozidle pěchoty řidič a střelec-operátor, na obrněném transportéru řidič, kulometník a nabíječ kulometu.

Zdroj:
Vševojsková operační a taktická: 1. díl - Vojenská věda, operační umění a všeobecná taktika. Názvoslovná norma, Ministerstvo národní obrany, Praha 1983.
URL : https://www.valka.cz/Motostrelecke-druzstvo-t140264#455891Verze : 0
MOD