Main Menu
User Menu

Motorizovaný prapor III/34 "Extremadura" [1985-1996]

3rd Motorized Infantry Battalion "Extremadura"

Batallón de Infantería Motorizado "Extremadura" III/34 (BIMT III/34)

     
Název:
Name:
Motorizovaný prapor III/34 "Extremadura"
Originální název:
Original Name:
Batallón de Infantería Motorizado "Extremadura" III/34 (BIMT III/34)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
02.10.1985
Předchůdce:
Predecessor:
15. lehký pěší pluk
Datum zániku:
Disbanded:
01.02.1996
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
02.10.1985-01.02.1996 34. smíšený pěší pluk
Dislokace:
Deployed:
02.10.1985-01.02.1996 Viator, kasárny Alvarez de Sotomayor

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
02.10.1985-01.02.1996 Velitelství motorizovaného praporu III/34

Ručně vyplněné položky:

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
bibliotecavirtualdefensa.es

URL : https://www.valka.cz/Motorizovany-prapor-III-34-Extremadura-1985-1996-t223299#622170Verze : 3
MOD


Krátka história
Pôvod pluku sa dá vysledovať do roku 1641 kedy sa nariadilo aby boli v Extremadure zformované 4 miličné pluky ako rezrva pechoty. Jedna z týchto jednotiek dostáva názov Miliční pluk z Badajozu a Llereny (Tercio de las Milicias de Badajoz y Llerena) a jej velenie je zverené Diego Mejía de Porresovi. Pluk slúži ako záloha a má za úlohu hliadkovať a strážiť Portugalskú hranicu počas kampane proti tejto krajine až do roku 1689 kedy je rozpustený.

V 1694 sú vyslané do Katalánska jednotky z Extremadury a na základe návrhu generála kapitána Katalánska je zformovaná jednotka ktorá dostáva názov Nový Extremadurský provinčńí pluk (Tercio Provincial Nuevo de Extremadura) a velí jej Juan Fernández Pedroche. V roku 1697 stráca večšinu svojho presonálu a existuje s dočastnou licenciou, pričom je v roku 1704 je nanovo organizovaný ako Extremadurský provinční pluk (Regimiento Provincial de Extremadura). Pluk je tvorený dvoma prapormi a po vypuknutí vojny o následníctvo sa zapája do bojov dobíja Portoalegre, Castel-da-Vide a účastní sa bitiev La Gudiña a Villaviciosa kde padne jeho plukovník. V 1709 je druhý prapor odobratý a pluku zostáva iba jeden prapor a aj tento je nakoniec v 1716 odoslaný do zámoria, pričom pluk nanovo zaniká a jeho komponenty sú absorbované inými jednotkami.

V 1766 na návrh hraběte de Roca Carlos III dovoluje aby sa vytvoril Stály Badajozký pluk (Regimiento Fijo de Badajoz) vytvorený z rodákov z Badajozu a okolia. Pluk je vytvorený na náklady zmieného šlachtica pričom má právo menovať dôstojníkov pluku. Nasledovného roku sa mení označenie jednotky na 4. stály extremadurský pluk (Regimiento Fijo de Extremadura nº 4) a v 1769 na 36. stály extremadurský pluk (Regimiento Fijo de Extremadura nº 36). Pluk sa účastní znovudobitia Menorky v 1781. V 1782 je odoslaný do zámoria už ako riadna pešia jednotka s novým označením ako 36. extremadurský pluk (Regimiento de Extremadura nº 36). Pluk v Amerikách bojuje v Santo Domingo, Perú a Rio de la Plata a roku 1790 sa vracia do svojej pôvodnej posádky. Po návrate na poloostrov sa vracia do svojeho posádkového mesta z ktorého roku 1793 vyráža bojovať do Rosellónskej vojny. V tom istom roku sa vyznamenáva pri obsadení pevnosti Bellegarde, pri bitvách u Thuir, Le Boulou a u hory San Cristóbal. V nasledovnpm roku bojuje u Llers, bráni Rosas, 14.07.1795 sa účastní bitvy u Pontós a bojov u Bellver de Cerdanya (Bellvert).

V 1801 sa zapojí do bojov proti Portugalsku a dobíja Juromenha (Jurumenha), Portalegre (Portoalegre), Santa Olalla a Arronches. Vojna za nezávislosť jednotku zastihne v posádke v Barcelone.V 1808 je zapojený do bojov, ihneď bojuje v bite u Tudela a je pri oboch obliehaniach Zaragozy. Pri obliehniach je jednou z jednotiek ktoré sa najviac vyznamenávajú. Po páde mesta na základe príkazu vojvodu Wellingtona sú znovuzoskupené preživšie zvyšky jednotky a zreformované do znova bojaschopného stavu. V 1811 sa pluk vyznamenáva v bitve Albuera a nasledovného roku pri znovudobití miest Ciudad Rodrigo a Badajoz. Roku 1812 dostáva prezývku "El Escalador" (lezec) na počesť akcie kedy útočil odvážne na Badajoz a jeho príslušníci vyliezli s odhalenými hruďmi na hradby.

Roku 1813 má pluk iba jeden prapor a je vyslaný do Ameriky kde bol taktiež známy pod označením Estremadura a roku 1815 sa pripája k Extremadurskej légii (Legión Extremeña), teleso ktoré bolo vytvorené v 1811 v Badajoze. Tu sa vyznamenáva v 1814 akcii u Atlamasaque a pri obrane Orizaby, nasledovného roku dobíja ostrov Margarita. V 1816 úspešne bráni La Capilla a Petrillo a v 1821 Huatamanga. Následne sa presúva v 1822 do Perú kde sa vyznamenáv v bitve u Ica a v 1823 u Torata, Atunhuari a Tomás. V 1824 bojuje u Ayacucho bez toho aby ustúpil o centimeter územia.

Medzičasom v 1815 sa v Badajoze organizuje teleso na základe Ľahkých streleckých plukov Mérida a 2. Iberie 34. pěší pluk "Extremadura" (dvojče) (Regimiento de Infantería Extremadura nº 34 (gemelo)) a tento mení svoje číslené označenie na 30. v 1818 a je rozpustený v 1823 na základe reforiem republiky, ako pluk a z jeho stavu sú sformované pešie prapory 59. a 60. (Batallón de Infantería nº 59 y nº 60) ktoré však nemajú dlhú životnosť a sú zakrátko na to rozpustené.

V 1828 sa v Alcalá de Henáres vytvára pod velením plk. Joaquín Cos Gayón 14. pěší pluk (Regimiento de Infantería nº 14) ktorý toho istého roku preberá názov ako 14. pěší pluk "Extremadura" (Regimiento de Infantería Extremadura nº 14) a je presunutý do nového pôsobiska v El Ferrol a od roku 1833 je známy pod označením ako 15. pěší pluk "Extremadura" (Regimiento de Infantería Extremadura nº 15). S týmto označením bojuje v rokoch 1833-1840 v prvej Karlistickej vojne a účastní sa na potlačení politických nepokojov v Zaragoze, Barcelone, Torrejón de Ardoz, Aspra, Tremp (Trepadús), Vicálvaro a Madride. V 1860 skvele si počína v bitve Tetuan a Wad Ras v Maroku. V období druhej Karlistickej vojny sa účastní na obliehaní Bilbaa a bitvy Luchana. V rokoch 1895-1898 je vyslaný na Kubu a v 1911-1917 bojuje v Afrike kde sa vyznamenáva v bojoch u Monte Arruit, Benibu-Yahi a Zeluán, bojoch na rieke Río Ruhr, Alcazarquivir, Ain Jdiwi (Cuesta Colorada) a Sidi-Aomar-Ker-Gostán. V rokoch 1921 až 1925 sa vracia do Marockých zemí a bojuje u Tizza a Mezquitam, Segangan, Kudia-Tahar y Xauen. V roku 1931 rzkazom zo 06.07. sa spája s 48. pěším plukem "Pavía" (Regimiento Pavía nº 48) a vytvárajú tak spolu 15. pěší pluk (Regimiento de Infantería nº 15). Táto jednotka v roku 1935 dostáva názov ako 15. pěší pluk "Pavía" (Regimiento de Infantería Pavía nº 15) takže jednotka ako Extremadura je znovu rozpustená.

V 1939 sa vytvára v Algeciras 7. horský pěší pluk (Regimiento de Infantería de Montaña nº 7) a v roku 1943 dostáva názov ako 15. pěší pluk "Extremadura" (Regimiento de Infantería Extremadura nº 15) pričom preberá historiál starých Extremadurských milícii. V 1958jeho expedičný prapor bojuje v Ifni a Sahare.

V rokoch 1960-1963 je pretransformovaný na 15. seskupení pěchoty "Extremadura" (Agrupación de Infantería Extremadura nº 15). V 1963 je zoskupenie znovu pretransformované na pluk a roku 1965 na 15. lehký pěší pluk "Extremadura" (Regimiento de Infantería Ligera "Extremadura" nº15 (RIL 15)) a je podriadený Rezervní brigádě operativní obrany teritoria (Brigada de Reserva de Defensa Operativa del Territorio (BRIRES)).

V 1978 sa presúva do Almerie a je pretransformovaný na 3. pěší prapor "Extremadura" (Batallón de Infantería III Extremadura) s týmto označením existuje až do 1985 kedy sa stáva Motorizovaný prapor III/34 "Extremadura" (Batallón de Infantería Motorizado "Extremadura" III/34 (BIMT III/34)) a je zaradený k 34. smíšenýmu pěšímu pluku "Granada" (Regimiento Mixto de Infantería "Granada" nº34 (RIMIX 34)) až do svojeho definitívneho rozpustenia v 1996.

Erb pluku:
Na modrom podklade červený lev stojaci na zadných nohách opierajúc svoje predné nohy o strieborný stĺp. Okolo stĺpa je obtočená stuha s nápisom PLUS ULTRA.

Nad erbom je umiestnený královská koruna a pod ním kríž San Fernando.

Patrón pluku: Virgen de Guadalupe

Plukovná zástava: (pôvodná, ktorá bola ukoristená po dobití Zaragozy)
Biela zástava v centre královský znak. V každom z rohov v modrom ovále rýmska brána v Méride so štyrmi vlajúcimi vlajkami.Nad erbom koruna vojvodu so stuhou naspodu s nápisom "REGIMIENTO DE EXTREMADURA" (Extremadurský pluk). Okolo erbu je ozdobný reťaz na ktorom je umiestnený rád zlatého rúna.


foroparalapazenelmediterraneo.es
es.wikipedia.org
Various Authors (1984), Historia de las Fuerzas Armadas, Vol. III, Ediciones Palafox, Zaragoza, Editorial Planeta, Barcelona, pp. 81-82
Becerra de Becerra, E. (1982), Ejercito: Revista de Las Armas y Servicios, El Regimiento de Infantería Extremadura núm. 15, Estado Mayor del Ejército, Alcalá de Henáres, pp. 81-85
URL : https://www.valka.cz/Motorizovany-prapor-III-34-Extremadura-1985-1996-t223299#635851Verze : 38
MOD
Slávne činy zbraní pluku a jeho predchodcov


1641-1649 vojna s Portugalskomochrana hranice
1704-1714vojna za následníctvodobitie Portoalegre, dobitie Castel-da-Vide, bitvy La Gudiña a Villaviciosa
1780-1781vojna s Anglickomnámorné boje u Cádizu a boje u Gibraltaru
1781boje v stredomoríznovudobitie Menorcy
1782-1790Americká kampaňboje v Santo Domingo, Perú a Rio de la Plata
1793-1795Rosellónska vojnaobsadenie Bellegarde, bitvy Thuir a Boulou, útok na kopec San Cristóbal, akcia u Llers, obrana Rosas, bitva u Pontós a boje o pevnosť Bellvert.
1801vojna s Portugalskomdobitie Jurumenha, Portoalegre, Santa Olalla a Arronches
1808-1814vojna za nezávislosťbitva Tudela, obliehania Zaragozy, bitva Albuera, znovudobitie Ciudad Rodrigo a Badajoz
1813-1822kampaň v Novom Španielskuakcia u Atlamasaque, obrana Orizaby, znovudobitie ostrovu Isla Margarita, obrana La Capilla a San Petrillo, akcia u Huatamanga, bitva Ica, bitvy Torata, Atunhuari a Tomás. Porážka u Ayacucho
1833-1840prvá Karlistická vojna
1843-1854politické nepokojeúčastní sa na pacifikácii nepokojov v Zaragoze, Barcelone, Torrejón de Ardoz, Aspra, Trepadús, Vicálvaro a Madride
1859-1860vojna v Afrikevyznamenáva sa v bitvách Tetuán a Wad-Rass
1872-1876druhá Karlistická vojnaúčasť na mnohých akciách a dôležitá úloha v obliehaní Bilbaa a bitve Luchana
1895-1898vojna na Kube
1911-1917Marocká kampaňakcie u Monte Arruit, Benibu-Yahi a Zeluán, boje na rieke Ruhr, u Alcazarquivir, Cuesta Colorada a Sidi-Aomar-Ker-Gostán
1921-1925Marocká kampaňakcie u Tizza a Mezquita. Boje u Segangan, Kudia-Tahar a Xauen
1936-1939občianska vojnaviď. akcie pluku Pavía
URL : https://www.valka.cz/Motorizovany-prapor-III-34-Extremadura-1985-1996-t223299#636676Verze : 2
MOD
plukovné hostorické pomenovania / Historic names of the Regiment1641-1689 Miliční pluk z Badajozu a Llereny 1)Milita Regiment of Badajoz and Llerena 1)Tercio de las Milicias de Badajoz y Llerena 1)
1694-1704 Nový Extremadurský provinční plukNew Extremadura Provincial RegimentTercio Provincial Nuevo de Extremadura
1704-1716 Extremadurský provinční pluk 2)Extremadura Provincial Regiment 2)Regimiento Provincial de Extremadura 2)
1766-1767 Stály Badajozký plukBadajoz Permanent RegimentRegimiento Fijo de Badajoz
1767-1769 4. stály extremadurský pluk4th Extremadura Permanent RegimentRegimiento Fijo de Extremadura nº 4
1769-178236. stály extremadurský pluk36th Extremadura Permanent RegimentRegimiento Fijo de Extremadura nº 36
1782-1824 36. extremadurský pluk36th Extremadura RegimentRegimiento de Extremadura nº 36
1815-1818 34. pěší pluk "Extremadura" (dvojče)34th Infantry Regiment "Extremadura" (twin)Regimiento de Infantería Extremadura nº 34 (gemelo)
1818-182330. pěší pluk "Extremadura"30th Infantry Regiment "Extremadura"Regimiento de Infantería Extremadura nº 30
1823-182R 59. pěší prapor
60. pěší prapor
59th Infantry Battalion
60th Infantry Battalion
Batallón de Infantería nº 59
Batallón de Infantería nº 60
1828-1828 14. pěší pluk14th Infantry RegimentRegimiento de Infantería nº14
1828-1833 14. pěší pluk "Extremadura"14th Infantry Regiment "Extremadura"Regimiento de Infantería Extremadura nº 14
1833-193115. pěší pluk "Extremadura" 15th Infantry Regiment "Extremadura"Regimiento de Infantería Extremadura nº 15
1931-193515. pěší pluk 3)15th Infantry Regiment 3)Regimiento de Infantería nº 15 3)
1939-1943 7. horský pěší pluk7th Mountain Infantry RegimentRegimiento de Infantería de Montaña nº 7
1943-196015. pěší pluk "Extremadura"15th Infantry Regiment "Extremadura"Regimiento de Infantería Extremadura nº 15
1960-1963 15. seskupení pěchoty "Extremadura" 15th Infantry Group "Extremadura"Agrupación de Infantería Extremadura nº 15
1963-1965 15. pěší pluk "Extremadura"15th Infantry Regiment "Extremadura"Regimiento de Infantería Extremadura nº 15
1965-1985 15. lehký pěší pluk "Extremadura"15th Light Infantry Regiment "Extremadura"Regimiento de Infantería Ligera "Extremadura" nº15 (RIL 15)
1985-1996 Motorizovaný prapor III/34 "Extremadura" 4)3rd Motorized Infantry Battalion "Extremadura" 4)Batallón de Infantería Motorizado "Extremadura" III/34 (BIMT III/34) 4)
1) V 1689 je pluk rozpustený a znovuvytvorený v 1694 1) In 1689 the regiment have been disbanded and re raised in 1694 1) En 1689 regimiento fue disuelto y otra vez creado en 1694
2) V 1716 je pluk rozpustený a znovuvytvorený v 1766 2) In 1716 the regiment have been disbanded and re raised in 1766 2) En 1716 regimiento fue disuelto y otra vez creado en 1766
3) V 1935 pluk premenovaný na 15. pěší pluk "Pavía" a stráca spojeneie s Extremadurou 3) In 1935 the regiment have been renamed to 15th Infantry Regiment "Pavía" and lost connection with Extremadura 3) En 1935 regimiento fue renombrado a Regimiento de Infantería Pavía nº 15 y pierde su conexión con Extremadura
4) definitívne rozpustený 4) Definitely disbanded 3) definitivamente disuelto
URL : https://www.valka.cz/Motorizovany-prapor-III-34-Extremadura-1985-1996-t223299#636680Verze : 5
MOD