Motorizovaná protiletadlová dělostřelecká baterie typu B [1939-1939]

Bateria motorowa artylerii przeciwlotniczej typu B/ Motorized Anti-Aircraft Artillery Battery Type „B“
Pozice baterií 01.09.1939.
Zpracováno na základě:
Moszumański, Zbigniew: 1.Pułk Artylerii Przeciwlotniczej imienia marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego 1920-1939, Oficyna Wydawnicza Ajaks, Pruszków 2005
Truszkowski, Stanisław: Działania artylerii przeciwlotniczej w wojnie 1939 r. Zakończenie. Wojskowy Przegląd Historyczny, 23, 1978, NR 2, str. 212-236
Motorizovaná protiletadlová dělostřelecká baterie typu B [1939-1939] - Pozice bateríí MPDB typu B dne 01.09.1939

Pozice bateríí MPDB typu B dne 01.09.1939
URL : https://www.valka.cz/Motorizovana-protiletadlova-delostrelecka-baterie-typu-B-1939-1939-t66052#293183 Verze : 0

Bateria motorowa artylerii przeciwlotniczej typu „B“ – motorizovaná protiletadlová dělostřelecká baterie typu „B“ – Motorized Anti-Aircraft Artillery Battery Type „B“
Baterie určená k protivzdušné obraně vojsk v rámci jezdecké brigády. V době míru neexistovala. Její vytvoření bylo plánováno v období mobilizace a byla mobilizována oddílem (plukem) protiletadlového dělostřelectva dislokovaným ve sborové oblasti, ve které byla mobilizována jezdecká brigáda, pro kterou byl určena. Baterie byla plně motorizovaná. Poplachová mobilizace (mobilizacja alarmowa) protiletadlového dělostřelectva byla nařízena 24.08.1939.


Početní stavy baterie na příkladu 94. motorizované protiletadlové dělostřelecké baterie typu „B“:Tabulkové počty baterie (etat baterii) Počet (ilość)
total numbers of battery numbers
Jednotka Velitel + Velitelský roj I. palebná četa II. palebná četa Hospodářská četa Celkový počet
Unit Commander + Commanding Squad 1st Firing Platoon 2nd Firing Platoon Auxilliary Platoon Total numbers
důstojníci (oficerowie) 1 1 1 0 3
officers 1 1 1 0 3
poddůstojníci + vojíni 5 32 32 20 89
noncommissioned officers + privates 5 32 32 20 89
40 mm protiletadlové kanóny Bofors wz. 36 0 1 1 0 2
40 mm Anti-Aircraft Guns Bofors wz. 36 0 1 1 0 2
7,92 mm lehké kulomety Maxim wz. 08/15 0 2 2 0 4
7,92 mm light machine gun Maxim mod. 08/15 0 2 2 0 4
stereoskopické dálkoměry 0 1 1 0 2
stereoscopic rangefinders 0 1 1 0 2
dělostřelecké tahače C2P 0 2 2 0 4
artillery tractors C2P 0 2 2 0 4
osobní terénní automobil Polski Fiat 508 III 1 1 1 0 3
passenger off-road car Polski Fiat PF 508 III 1 1 1 0 3
nákladní automobily Polski Fiat 621L 0 2 2 6 10
trucks Polski Fiat 621L 0 2 2 6 10
motocykly s postranním vozíkem 1 1 1 0 3
motorcycles sidecar 1 1 1 0 3
opravárenský vůz 0 0 0 1 1
workshop wagon 0 0 0 1 1
muniční přívěs 0 1 1 0 2
amunition trailer 0 1 1 0 2
PHM přívěsy 0 ? ? ? ?
fuel trailers 0 ? ? ? ?
polní kuchyně 0 0 0 1 1
field kitchen 0 0 0 1 1


Zdroje (źródła, sources):
Bień, Roman: Sprawozdanie z działalności podczas kampanii wrześniowej 1939 r., in: Polska obrona przeciwlotnicza 1939. Cz. 4, Relacje, Centralne Archiwum Wojskowe im. mjr. Bolesława Waligóry, Tetragon, Warszawa 2013. str. 49-96
Konstankiewicz, Andrzej - Kukawski, Lesław: Uzbrojenie kawalerii polskiej w latach 1918-1939 (jednostki dywizyjno-brygadowe), Studia i materiały do historii wojskowości, T. XL, PL ISSN 0562-2786.


Poznámky:
Protože v různých zdrojích jsou udány rozlišné počty, zde jsou uvedeny skutečné stavy zmobilizované 94. motorizované protiletadlové dělostřelecké baterie typu „B“.
V baterii měla být ještě spojovací hlídka s terénním automobilem Polski Fiat 508 I s rediostanicí N.2-S, ale v 94. baterii byla hlídka vybavena pouze 2 polními telefony a 1 200 m kabelu.Pravděpodobná sestava palebné čety:
velitel čety
obsluha (działon) - 40 mm protiletadlový kanón Bofors wz. 36 s dělostřeleckým tahačem C2P + dělostřelecký tahač C2P s muničním přívěsem
přezvědná hlídka (zwiad plutonu (patrol zwiadowczy?))
kulometný roj (sekcja ckm) - 2 lehké kulomety Maxim wz. 08/15 (druhý kulomet byl jako náhradní)
měřický roj (sekcja pomiarowa) - stereoskopický dálkoměr 1,5 m wz. K 3


Pravděpodobná sestava hospodářské čety:
velitel čety
hospodářské družstvo (drużyna gospodarcza)
opravárenské družstvo (drużyna reperacyjna)
spojovací hlídka (patrol łączności)
zdravotnická hlídka (patrol sanitarny)
protiplynová hlídka (patrol przeciwgazowy)


Palebný průměr na kanón – 200 nábojů (některé zdroje uvádějí 60)
Baterie vezla 4 palebné průměry (po 160 nábojů u děla a další v muničním přívěsu)
Municí na dalších 10 dnů disponoval štáb velitele armádního letectva jednotlivých armád.


V srpnu 1939 byly zmobilizovány:motorizované protiletadlové dělostřelecké baterie typu „B“. (Bateria motorowa artylerii przeciwlotniczej typu "B" nr) Nadřízené velitelsjví Mobilizační jednotka Velitel k 01.09.1939: Zdroj (Źródło): Poznámka (Uwaga):
Motorized Anti-Aircraft Artillery Battery No. Higher Command Mobilisation Formation Commander as of 01.09.1939: Source: Note:
81 Mazovská jezdecká brigáda 1. protiletadlový dělostřelecký pluk podporučík dělostřelectva Stefan Pawłowski Kopczewski, Marian, Moszumański, Zbigniew: Polska artyleria przeciwlotnicza w wojnie obronnej 1939 roku, Warszawa 1999
81st Mazowiecka Cavalry Brigade 1st Anti-Aircraft Artillery Regiment artillery 2nd lieutenant Stefan Pawłowski Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
82. Volyňská jezdecká brigáda 13. protiletadlová dělostřelecká baterie podporučík dělostřelectva Józef Władysław Jahołkowski Kopczewski, Marian, Moszumański, Zbigniew: Polska artyleria przeciwlotnicza w wojnie obronnej 1939 roku, Warszawa 1999
82nd Wołyńska Cavalry Brigade 13th Anti-Aircraft Artillery Battery artillery 2nd lieutenant Józef Władysław Jahołkowski Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
83. Vilenská jezdecká brigáda 3. protiletadlový dělostřelecký oddíl podporučík dělostřelectva Henryk Szperka Kopczewski, Marian, Moszumański, Zbigniew: Polska artyleria przeciwlotnicza w wojnie obronnej 1939 roku, Warszawa 1999
83rd Wileńska Cavalry Brigade 3rd Anti-Aircraft Artillery Battalion artillery 2nd lieutenant Henryk Szperka Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
84. Suvalská jezdecká brigáda 2. protiletadlový dělostřelecký oddíl podporučík dělostřelectva Kazimierz Nosalik Kopczewski, Marian, Moszumański, Zbigniew: Polska artyleria przeciwlotnicza w wojnie obronnej 1939 roku, Warszawa 1999
84th Suwalska Cavalry Brigade 2nd Anti-Aircraft Artillery Battalion artillery 2nd lieutenant Kazimierz Nosalik Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
85. Krakovská jezdecká brigáda 5. protiletadlový dělostřelecký oddíl podporučík dělostřelectva Stanisław Antoni Skowroński Kopczewski, Marian, Moszumański, Zbigniew: Polska artyleria przeciwlotnicza w wojnie obronnej 1939 roku, Warszawa 1999
85th Krakowska Cavalry Brigade 5th Anti-Aircraft Artillery Battalion artillery 2nd lieutenant Stanisław Antoni Skowroński Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
86. Podolská jezdecká brigáda 6. protiletadlový dělostřelecký oddíl kapitán dělostřelectva Oswald Franciszek Artur Peschel Kopczewski, Marian, Moszumański, Zbigniew: Polska artyleria przeciwlotnicza w wojnie obronnej 1939 roku, Warszawa 1999 Kopaczewski a Moszumański uvádějí Artur Franciszek Oswald
86th Podolska Cavalry Brigade 6th Anti-Aircraft Artillery Battalion artillery captain Oswald Franciszek Artur Peschel Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006 From Kopaczewski and Moszumański - Artur Franciszek Oswald
87. Velkopolská jezdecká brigáda 7. protiletadlový dělostřelecký oddíl poručík dělostřelectva Wacław Kazimierz Serafin Kopczewski, Marian, Moszumański, Zbigniew: Polska artyleria przeciwlotnicza w wojnie obronnej 1939 roku, Warszawa 1999
87th Wielkopolska Cavalry Brigade 7th Anti-Aircraft Artillery Battalion artillery lieutenant Wacław Kazimierz Serafin Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
89. Novohradská jezdecká brigáda 9. protiletadlový dělostřelecký oddíl kapitán dělostřelectva Janusz Stanisław Klimontowicz Kopczewski, Marian, Moszumański, Zbigniew: Polska artyleria przeciwlotnicza w wojnie obronnej 1939 roku, Warszawa 1999
89th Nowogródzka Cavalry Brigade 9th Anti-Aircraft Artillery Battalion artillery captain Janusz Stanisław Klimontowicz Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
91. Pomořanská jezdecká brigáda 8. protiletadlový dělostřelecký oddíl podporučík dělostřelectva Augustyn Papaj Kopczewski, Marian, Moszumański, Zbigniew: Polska artyleria przeciwlotnicza w wojnie obronnej 1939 roku, Warszawa 1999 Ve schematizmu z března 1939 není uveden
91st Pomorska Cavalry Brigade 8th Anti-Aircraft Artillery Battalion artillery 2nd lieutenant Augustyn Papaj Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
93. Kresová jezdecká brigáda 6. protiletadlový dělostřelecký oddíl kapitán dělostřelectva Zygmunt III Malinowski Kopczewski, Marian, Moszumański, Zbigniew: Polska artyleria przeciwlotnicza w wojnie obronnej 1939 roku, Warszawa 1999 Kopaczewski a Moszumański uvádějí Zygmunt Tomasz
93rd Kresowa Cavalry Brigade 6th Anti-Aircraft Artillery Battalion artillery captain Zygmunt III Malinowski Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006 From Kopaczewski and Moszumański - Zygmunt Tomasz
94. Podleská jezdecká brigáda 2. protiletadlový dělostřelecký oddíl podporučík dělostřelectva Józef Musiak Kopczewski, Marian, Moszumański, Zbigniew: Polska artyleria przeciwlotnicza w wojnie obronnej 1939 roku, Warszawa 1999 Kopaczewski a Moszumański uvádějí Musiał
94th Podlaska Cavalry Brigade 2nd Anti-Aircraft Artillery Battalion artillery 2nd lieutenant Józef Musiak Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006 From Kopaczewski and Moszumański - Musiał
URL : https://www.valka.cz/Motorizovana-protiletadlova-delostrelecka-baterie-typu-B-1939-1939-t66052#513483 Verze : 1
Palebná četa při přesunu. Vpředu muniční vůz.
Motorizovaná protiletadlová dělostřelecká baterie typu B [1939-1939] - Zdroj:
Narodowe Archiwum Cyfrowe sign. 1-W-1532-2

Zdroj:
Narodowe Archiwum Cyfrowe sign. 1-W-1532-2

URL : https://www.valka.cz/Motorizovana-protiletadlova-delostrelecka-baterie-typu-B-1939-1939-t66052#514072 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více