Main Menu
User Menu

Motorizovaná protiletadlová dělostřelecká baterie 40mm typ A [1939-1939]

Bateria motorowa artylerii przeciwlotniczej 40 mm typ A/ Motorized Anti-Aircraft Artillery Battery Type „A“

Motorizovaná protiletadlová dělostřelecká baterie 40mm typ A - Bateria motorowa artylerii przeciwlotniczej 40 mm typ A – Anti Aircraft Artillery Motorized Battery 40mm type A


Vojskové těleso dělostřelectva válečného stavu. Baterie byla určena k protivzdušné obraně vojsk v rámci pěší divize. Vznikla v průběhu poplachové mobilizace. Baterie byla plně motorizována a organizačně soběstačná.

Motorizovanou protiletadlovou dělostřeleckou baterii typu „A“ tvořily:
velitelství: velitel baterie, zvědný důstojník (oficer zwiadowczy), spojovací důstojník (oficer łączności), palebný důstojník (oficer ogniowy)
dvě palebné čety o dvou kanonech (některé zdroje uvádějí čtyři čety s jedním kanonem)
hospodářsko – technické družstvo (drużyna gospodarczo – techniczna)


Tabulkový stav baterie:
6 důstojníků
163 poddůstojníků a vojínů (některé zdroje uvádějí 173 nebo 168)
4 protiletadlové kanony Bofors vz.36 ráže 40 mm
8 lehkých kulometů (jeden zdroj uvádí těžké kulomety)
1 terénní automobil Polski Fiat 508
1 terénní spojařský automobil
8 pásových tahačů C2P
15 nákladních automobilů Polski Fiat 508/518 a 621
4 muniční přívěsy
5 motocyklů s přívěsným vozíkem


Palebný průměr na dělo – 200 nábojů. Pro každý palebný průměr bylo určeno 110 kusů časovaných roznětek vz. 37.
Baterie vezla 4 palebné průměry (po 160 nábojů u děla a další v muničním přívěsu)
Municí pro dalších 10 dnů disponoval štáb velitele armádního letectva jednotlivých armád.


Mobilizované motorizované dělostřelecké baterie 40mm typ A:Číslo baterie Mobilizační tělěso Mobilizační středisko Mobilizační skupina (termín ukončení mobilizace) Mobilizováno pro: Administrativní jednotka pro materiální mobilizaci Velitel baterie k 01.09.1939:
1 3. protiletadlový dělostřelecký oddíl Vilno hnědá 2 (32 hod.) 1. legionářská pěší divize 1 3. těžký dělostřelecký pluk poručík Stefan Marian Osostowicz
2 11. protiletadlový dělostřelecký oddíl Deblin hnědá 2 (28 hod.) 2. legionářská pěší divize 1 28. lehký dělostřelecký pluk poručík Alfred Adam Słociński
3 9. protiletadlový dělostřelecký oddíl Brest nad Bugem hnědá 2 (42 hod.) 3. legionářská pěší divize 1 9. protiletadlový dělostřelecký oddíl kapitán Stanisław Małecki
4 8. protiletadlový dělostřelecký oddíl Toruň hnědá 2 (28 hod.) 4. pěší divize 1 8. protiletadlový dělostřelecký oddíl kapitán Leon Furmanowicz
5 6. protiletadlový dělostřelecký oddíl Lvov hnědá 2 (36 hod.) 5. pěší divize 1 6. protiletadlový dělostřelecký oddíl kapitán Edward Dyhdalewicz
6 5. protiletadlový dělostřelecký oddíl Krakov hnědá 2 (24 hod.) 6. pěší divize 1 5. protiletadlový dělostřelecký oddíl poručík Józef Grzegorz Dac
7 5. protiletadlový dělostřelecký oddíl Krakov hnědá 2 (30 hod.) 7. pěší divize 5. protiletadlový dělostřelecký oddíl kapitán Stanisław Tomasz Piotr Marczak
8 1. protiletadlový dělostřelecký pluk Varšava hnědá 2 (36 hod.) 8. pěší divize 1 1. protiletadlový dělostřelecký pluk kapitán Józef Franciszek Płodowski
9 1. protiletadlový dělostřelecký pluk Varšava hnědá 2 (52 hod.) 9. pěší divize 1. protiletadlový dělostřelecký pluk poručík Tadeusz Jan Walużyniec
10 7. protiletadlový dělostřelecký pluk Poznaň hnědá 2 (24 hod.) 10. pěší divize 7. protiletadlový dělostřelecký pluk poručík Stanisław Mieczysław Ungeheier
11 6. protiletadlový dělostřelecký oddíl Lvov hnědá 2 (44 hod.) 11. pěší divize 1 6. protiletadlový dělostřelecký oddíl kapitán Tadeusz Dobiesław Hordyński
12 6. protiletadlový dělostřelecký oddíl Lvov hnědá 2 (32 hod.) 12. pěší divize 6. protiletadlový dělostřelecký oddíl kapitán Franciszek Burski
13 13. protiletadlová dělostřelecká baterie Równe zelená (36 hod.) 13. pěší divize 1 Ženijní a zákopnické středisko 13. pěší divize kapitán Teodor August Sylwester Zacharjasiewicz
14 7. protiletadlový dělostřelecký pluk Poznaň hnědá 2 (32 hod.) 14. pěší divize 7. protiletadlový dělostřelecký pluk kapitán Stanisław Zaleski
15 8. protiletadlový dělostřelecký oddíl Toruň hnědá 2 (32 hod.) 15. pěší divize 8. protiletadlový dělostřelecký oddíl poručík Tomasz Neugebauer
16 8. protiletadlový dělostřelecký oddíl Toruň hnědá 2 (40 hod.) 16. pěší divize 8. protiletadlový dělostřelecký oddíl kapitán Julian Franciszek Wojtusiak
17 7. protiletadlový dělostřelecký pluk Poznaň hnědá 2 (30 hod.) 17. pěší divize 7. protiletadlový dělostřelecký pluk kapitán Wiktor Borodzicz
18 1. protiletadlový dělostřelecký pluk Varšava hnědá 2 (44 hod.) 18. pěší divize 1. protiletadlový dělostřelecký pluk poručík Wiktor Pławiński
19 3. protiletadlový dělostřelecký oddíl Vilno hnědá 2 (24 hod.) 19. pěší divize 1 3. těžký dělostřelecký pluk kapitán Władysław Jan Żdżarski
20 2. protiletadlový dělostřelecký oddíl Grodno hnědá 2 (36 hod.) 20. pěší divize 1 29. lehký dělostřelecký pluk podporučík Witold Barncewicz
21 5. protiletadlový dělostřelecký oddíl Krakov hnědá 2 (36 hod.) 21. horská pěší divize 5. protiletadlový dělostřelecký oddíl kapitán Borys Godunow
22 11. protiletadlový dělostřelecký oddíl Deblin hnědá 2 (32 hod.) 22. horská pěší divize 1 28. lehký dělostřelecký pluk poručík v záloze Janusz Makarczyk
23 15. protiletadlový dělostřelecký oddíl Katovice hnědá 2 (20 hod.) 23. pěší divize 15. protiletadlový dělostřelecký oddíl kapitán Ferdynand Blechinger
24 5. protiletadlový dělostřelecký oddíl Krakov hnědá 2 (42 hod.) 24. pěší divize 5. protiletadlový dělostřelecký oddíl kapitán Józef Jan Kopeć
25 7. protiletadlový dělostřelecký pluk Poznaň hnědá 2 (36 hod.) 25. pěší divize 7. protiletadlový dělostřelecký pluk kapitán Paweł Kazimierz Żniński
26 1. protiletadlový dělostřelecký pluk Varšava hnědá 2 (28 hod.) 26. pěší divize 1. protiletadlový dělostřelecký pluk kapitán Zbigniew Feliks Luer
27 9. protiletadlový dělostřelecký oddíl Brest nad Bugem hnědá 2 (30 hod.) 27. pěší divize 9. protiletadlový dělostřelecký oddíl kapitán Władysław Bandrowski
28 1. protiletadlový dělostřelecký pluk Varšava hnědá 2 (24 hod.) 28. pěší divize 1. protiletadlový dělostřelecký pluk poručík Marian Jan Ostaszewski
29 2. protiletadlový dělostřelecký oddíl Grodno hnědá 2 (40 hod.) 29. pěší divize 1 29. lehký dělostřelecký pluk kapitán Kazimierz de Latour
30 9. protiletadlový dělostřelecký oddíl Brest nad Bugem hnědá 2 (36 hod.) 30. pěší divize 1 9. protiletadlový dělostřelecký oddíl poručík Tytus Roman Jakubowski
71 6. protiletadlový dělostřelecký oddíl Lvov černá (36 hod.) 10. jezdecká brigáda 6. protiletadlový dělostřelecký oddíl poručík Roman Władysław Zwil

POZNÁMKY: 1 - Baterie byla po mobilizaci dočasně zařazena do systému protivzdušné obrany státu.

Literatura:
Jońca, Adam, Szubański, Rajmund, Tarczyński, Jan: Wrzesień 1939. Pojazdy Wojska Polskiego. Barwa i broń, WKŁ, Warszawa 1990
Kopczewski, Marian, Moszumański, Zbigniew: Polska artyleria przeciwlotnicza w wojnie obronnej 1939 roku, Warszawa 1999
Kurowski, Adam: Lotnictwo polskie w 1939 roku, MON, Warszawa 1962
Moszumański, Zbigniew: 1. Pułk Artylerii Przeciwlotniczej 1920-1939 imienia Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego, Ajaks, Adiutor, Pruszków 2005
Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Najlepsza broń. Plan mobilizacyjny „W″ i jego ewolucja, Oficyna Wydawnicza „Adiutor″, Warszawa 2010
Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik oficerski 1939, Księgarnia Akademicka, Fundacja Centrum Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
Truszkowski, Stanisław: Polska artyleria plot. w dwudziestoleciu 1919-1939, Wojskowy Przegląd Historyczny nr 4/1973 str.201-248
Truszkowski, Stanisław: Działania artylerii przeciwlotniczej w wojnie 1939 R, Wojskowy Przegląd Historyczny nr 1/1977 str. 198-228 a nr 2/1978 str. 212-236
URL : https://www.valka.cz/Motorizovana-protiletadlova-delostrelecka-baterie-40mm-typ-A-1939-1939-t66041#233968Verze : 0
MOD
Pozice baterií 01.09.1939.
Zpracováno na základě:
Moszumański, Zbigniew: 1.Pułk Artylerii Przeciwlotniczej imienia marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego 1920-1939, Oficyna Wydawnicza Ajaks, Pruszków 2005
Truszkowski, Stanisław: Działania artylerii przeciwlotniczej w wojnie 1939 r. Zakończenie. Wojskowy Przegląd Historyczny, 23, 1978, NR 2, str. 212-236
Motorizovaná protiletadlová dělostřelecká baterie 40mm typ  A [1939-1939] - Pozice MPDB typ A dne 01.09.1939

Pozice MPDB typ A dne 01.09.1939
URL : https://www.valka.cz/Motorizovana-protiletadlova-delostrelecka-baterie-40mm-typ-A-1939-1939-t66041#293006Verze : 0
MOD