Main Menu
User Menu

Moro River

vojnový cintorín z druhej svetovej vojny

     
Název:
Name:
Vojnový cintorín Moro River
Originální název:
Original Name:
Moro River Canadian War Cemetery
Obec:
Municipality:
San Donato
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
42°33'64.03"N 14°41'66.77"E
Počet hrobů:
Number of Graves:
?
Počet pohřbených:
Number of Burials:
1615
Počet identifikovaných pohřbených:
Number of Identified Burials:
1564
Státní příslušnosti pohřběných:
Citizenship of Burials:
Commonwealth
Přístupnost:
Accessibility:
volně přístupno
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.ww1cemeteries.com
URL : https://www.valka.cz/Moro-River-t106787#380944Verze : 0
MOD