Moravec, Zdeněk

     
Příjmení:
Surname:
Moravec Moravec
Jméno:
Given Name:
Zdeněk Zdeněk
Jméno v originále:
Original Name:
Zdeněk Moravec
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál zdravotnictva General of the Medical Service
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
MUDr. MD
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
29.10.1889 Králíky / 29.10.1889 Králíky /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
do odboje se zapojil v květnu 1939 v Obraně národa (zemské velitelství), gestapem zatčen 3. 6. 1941 a vězněn do 12. 1. 1944 -
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
encyklopedie.brna.cz
URL : https://www.valka.cz/Moravec-Zdenek-t126627#429086 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Moravec Moravec
Jméno:
Given Name:
Zdeněk Zdeněk
Jméno v originále:
Original Name:
Zdeněk Moravec
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1899-DD.MM.1907 Štátne gymnázium, Dvůr Králové /
DD.MM.1908-14.06.1913 Karlo-Ferdinandova univerzita, Praha /
DD.MM.1899-DD.MM.1907 State Grammar School, Dvur Kralove /
DD.MM.1908-14.06.1913 Charles-Ferdinand University, Prague /
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.10.1929 major
20.02.1936 podplukovník
02.10.1945 plukovník
18.10.1948 generál zdravotnictva
01.10.1929 Major
20.02.1936 Lieutenant Colonel
02.10.1945 Colonel
18.10.1948 General of the Medical Service
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR přednosta očního oddělení, Divisní nemocnice 6
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Chief of the Eye Department, Divisional Hospital 6
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
encyklopedie.brna.cz
encyklopedie.brna.cz
URL : https://www.valka.cz/Moravec-Zdenek-t126627#662315 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více