Molesworth, William Earle

     
Příjmení:
Surname:
Molesworth Molesworth
Jméno:
Given Name:
William Earle William Earle
Jméno v originále:
Original Name:
William Earle "Moley" Molesworth
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
podplukovník Lieutenant Colonel
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
14.03.1894 Andaman Islands /
14.03.1894 Andaman Islands /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
22.10.1955 Reading /
22.10.1955 Reading /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- instruktor v Ústřední letecké škole
- velitel letky A 60. perutě RFC
- velitel 158. perutě RAF
- instructor in Central Flying School
- flight A commander of No. 60 Squadron RFC
- commander of No. 158 Squadron RAF
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- britské letecké eso a ničitel balónu 1. sv. v. s 18 sestřely [8 zničených (sám), 5 sražených do neřízeného pádu (sám) 4 zničené v plamenech (3 sám, 1 sdílel) a 1 zajatý (sám)], z toho 1 balón (zničen, sám)
- sloužil pod Albertem Ballem a Jamesem McCuddenem
- british flying ace and balloon buster of WW1 with 18 claims [8 destroyed (solo), 5 driven out of control (solo), 4 destroyed in flames (3 solo, 1 shared) and 1 captured (solo)], thereof 1 balloon (destroyed, solo)
- served under Albert Ball and James McCudden
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
www.theaerodrome.com
URL : https://www.valka.cz/Molesworth-William-Earle-t237048#655118 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Molesworth Molesworth
Jméno:
Given Name:
William Earle William Earle
Jméno v originále:
Original Name:
William Earle "Moley" Molesworth
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1908-DD.MM.1912 Marlborough College
DD.MM.1908-DD.MM.1912 Marlborough College
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1912-DD.MM.1914 Královská vojenská kolej
DD.12.1916-DD.02.1917 Ústřední letecká škola
DD.MM.1912-DD.MM.1914 Royal Military College
DD.12.1916-DD.02.1917 Central Flying School
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
08.08.1914 poručík
15.11.1914 nadporučík
07.04.1917 kapitán
28.02.1931 major
01.04.1940 podplukovník
08.08.1914 2nd Lieutenant
15.11.1914 Lieutenant
07.04.1917 Captain
28.02.1931 Major
01.04.1940 Lieutenant Colonel
Průběh vojenské služby:
Military Career:
08.08.1914-DD.03.1916 Královský munsterský fyzilírský pluk
DD.03.1916-DD.MM.RRRR Královský letecký sbor
DD.02.1917-26.04.1917 60. peruť RFC (pilot)
26.04.1917-DD.08.1917 60. peruť RFC (velitel letky A)
DD.08.1917-DD.10.1917 zázemí
20.10.1917-DD.06.1918 29. peruť RFC/RAF (pilot)
26.06.1918-03.09.1918 Ústřední letecká škola (instruktor)
03.09.1918-15.10.1919 158. peruť RAF (velitel)
DD.MM.1919-31.07.1922 Královský munsterský fyzilírský pluk
31.07.1922-13.09.1922 důstojník železniční dopravy
13.09.1922-13.02.1924 Královský sussexský pluk
13.02.1924-13.09.1941 Královský tankový sbor
08.08.1914-DD.03.1916 Royal Munster Fusiliers
DD.03.1916-DD.MM.RRRR Royal Flying Corps
DD.02.1917-26.04.1917 No. 60 Squadron RFC (pilot)
26.04.1917-DD.08.1917 No. 60 Squadron RFC (flight A commander)
DD.08.1917-DD.10.1917 Home Establishment
20.10.1917-DD.06.1918 No. 29 Squadron RFC/RAF (pilot)
26.06.1918-03.09.1918 Central Flying School (instructor)
03.09.1918-15.10.1919 No. 158 Squadron RAF (commander)
DD.MM.1919-31.07.1922 Royal Munster Fusiliers
31.07.1922-13.09.1922 Railway Traffic Officer
13.09.1922-13.02.1924 Royal Sussex Regiment
13.02.1924-13.09.1941 Royal Tank Corps
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
www.theaerodrome.com
URL : https://www.valka.cz/Molesworth-William-Earle-t237048#655120 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více