Main Menu
User Menu

Mobilisační těleso 303 [1938-1938]

303rd Mobilisation Formation

     
Název:
Name:
Mobilisační těleso 303
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Dragounský pluk 3
Dislokace:
Deployed:
Nové Zámky, Kasárny Tomáše Garrigue Masaryka
Velitel:
Commander:
Marel, Alois (podplukovník jezdectva)
Mobilisační stanice
Stations of the Mobilisation:
Nové Zámky
Počet útvarů A:
Number of the A-Formations:
13
Počet útvarů B:
Number of the B-Formations:
11
Počet útvarů C:
Number of the C-Formations:
2
Počet útvarů D:
Number of the D-Formations:
0
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Hlavní štáb, 1. oddělení
URL : https://www.valka.cz/Mobilisacni-teleso-303-1938-1938-t142497#461094Verze : 0
MOD