Main Menu
User Menu

Mistr-velitel

Master Commandant

Master Commandant

Česky: Mistr-velitel
English: Master Commandant
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Mistr
Link to the Dictionary Entry Master
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
27.04.1816 - Wadsworth, Alexander Scammel

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Mistr-velitel-t241803#668751Verze : 1
MOD